• Geef de kolom Afdeling uit ARTIKEL.
  SELECT DISTINCT Afdeling
  FROM ARTIKEL;
  
  Afdeling
  1 Camping
  2 Klimmen
  3 Watersport

  Afdeling
  1 Camping
  2 Klimmen
  3 Watersport
 • Geef alle unieke Inkopers van AFDELING.
  SELECT DISTINCT Afdeling, Inkoper 
  FROM ARTIKEL;
  
  Afdeling Inkoper
  1 Camping Charlotte Laan
  2 Klimmen Johan Martens
  3 Watersport Najma Barends
  4 Watersport Peter Jansen
 • Geef alle unieke afdelingen met Inkopers van de Afdeling ‘watersport’.
  SELECT DISTINCT Afdeling, Inkoper 
  FROM ARTIKEL 
  WHERE Afdeling = 'watersport';
  
  Afdeling Inkoper
  1 Watersport Najma Barends
  2 Watersport Peter Jansen
 • Geef het Bestellingnummer en Totaalprijs waarvan het aantal groter of gelijk is aan 2.
SELECT Bestellingnummer, Totaalprijs
FROM BESTELLING_ITEM
WHERE Aantal >= 2
ORDER BY Bestellingnummer, Totaalprijs;
Bestellingnummer Totaalprijs
1 2000 1.000.000
2 2000 2.000.000
3 3000 1.000.000
 • Geef alles van BESTELLING_ITEM waarvan het Bestellingsnummer en Totaalprijs in aflopende volgorde.
  SELECT *
  FROM BESTELLING_ITEM 
  ORDER BY Bestellingnummer DESC, Totaalprijs DESC;
  
  Bestellingnummer Artikelnummer Aantal Stukprijs Totaalprijs
  1 3000 100.200 1 3.000.000 3.000.000
  2 3000 101.100 2 500.000 1.000.000
  3 3000 101.200 1 500.000 500.000
  4 2000 101100 4 500.000 2.000.000
  5 2000 101200 2 500.000 1.000.000
  6 1000 201000 1 3.000.000 3.000.000
  7 1000 202000 1 1.300.000 1.300.000
 • Geef alles van ARTIKEL waarvan de Afdeling ‘watersport’ of de Afdeling ‘camping’ of de Inkoper ‘Najma Barends’ is.
  SELECT * 
  FROM ARTIKEL
  WHERE Afdeling = 'watersport' OR Inkoper = 'najma barends' OR Afdeling = 'camping';
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 100100 Standaard SCUBA, geel Watersport Peter Jansen
  2 100200 Standaard SCUBA, magenta Watersport Peter Jansen
  3 101100 Duikmasker, small, helder Watersport Najma Barends
  4 101200 Duikmasker, medium, helder Watersport Najma Barends
  5 201000 Halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
  6 202000 Grondzeil halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
 • Geef alles van ARTIKEL waarvan de Inkoper ‘Peter Jansen’ of ‘Charlotte Laan’ is.
  SELECT * 
  FROM ARTIKEL
  WHERE Inkoper = 'peter jansen' or Inkoper = 'charlotte laan';
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 100100 Standaard SCUBA, geel Watersport Peter Jansen
  2 100200 Standaard SCUBA, magenta Watersport Peter Jansen
  3 201000 Halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
  4 202000 Grondzeil halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
 • Geef alles uit ARTIKEL waarvan de Inkoper niet ‘Najma Barends’, ‘Peter Jansen’ of ‘Charlotte Laan’ is.
  SELECT * 
  FROM ARTIKEL	
  WHERE Inkoper NOT IN ('najma barends', 'peter jansen', 'charlotte laan');
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 301000 Lichtgewicht klimharnas Klimmen Johan Martens
  2 302000 Karabijnsluiting, ovaal Klimmen Johan Martens
 • Geeft alles uit BESTELLING_ITEM waarvan de Totaalprijs tussen 200 en 300 is.
  SELECT *
  FROM BESTELLING_ITEM
  WHERE Totaalprijs BETWEEN 200 and 300;
  
  Bestellingnummer Artikelnummer Aantal Stukprijs Totaalprijs
  1 3000 100.200 1 3.000.000 3.000.000
  2 2000 101.100 4 500.000 2.000.000
  3 1000 201.000 1 3.000.000 3.000.000
 • Geef alles uit ARTIKEL waarvan de Inkoper begint met ‘peter’ of de verkoper eindigd op ‘barends’.
  SELECT * 
  FROM ARTIKEL
  WHERE Inkoper LIKE 'peter%' OR inkoper LIKE '%barends';
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 100100 Standaard SCUBA, geel Watersport Peter Jansen
  2 100200 Standaard SCUBA, magenta Watersport Peter Jansen
  3 101100 Duikmasker, small, helder Watersport Najma Barends
  4 101200 Duikmasker, medium, helder Watersport Najma Barends
 • Geef alles uit ARTIKEL waarvan de Artikelomschrijving eindigt op ’tent’.
  SELECT *
  FROM ARTIKEL
  WHERE Artikelomschrijving LIKE '%tent';
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 201000 Halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
  2 202000 Grondzeil halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
 • Geef alles uit ARTIKEL waarvan het het derde karakter van Artikelnummer een ‘1’ is.
  SELECT *
  FROM ARTIKEL
  WHERE Artikelnummer LIKE '__1%';
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 101100 Duikmasker, small, helder Watersport Najma Barends
  2 101200 Duikmasker, medium, helder Watersport Najma Barends
  3 201000 Halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
  4 301000 Lichtgewicht klimharnas Klimmen Johan Martens
 • Geef alles van ARTIKEL waarvan de vierde laatste karakter van Artikelnummer een ‘1’ is.
  SELECT *
  FROM ARTIKEL
  WHERE Artikelnummer LIKE '%1___';
  
  
  Artikelnummer Artikelomschrijving Afdeling Inkoper
  1 101100 Duikmasker, small, helder Watersport Najma Barends
  2 101200 Duikmasker, medium, helder Watersport Najma Barends
  3 201000 Halvekoepeltent Camping Charlotte Laan
  4 301000 Lichtgewicht klimharnas Klimmen Johan Martens
 • Geef de som van de Totaalprijs met als alias TotaalBesteld uit BESTELLING_ITEM waarvan het aantal groter of gelijk is aan 2.
  SELECT SUM(Totaalprijs) AS TotaalBesteld
  FROM BESTELLING_ITEM
  WHERE Aantal >= 2;
  
  TotaalBesteld
  1 4.000.000
 • Geef de som, het gemiddelde, het minimum en het maximum van de Totaalprijs waarvan de alias respectievelijk TotaalbesteldGemiddeldeBesteldMinumumBesteld en MaximumBesteld uit BESTELLING_ITEM.
  SELECT SUM(Totaalprijs) AS TotaalBesteld,
  AVG(Totaalprijs) AS GemiddeldeBesteld,
  MIN(Totaalprijs) AS Minimumbesteld,
  MAX(Totaalprijs) AS MaximumBesteld
  FROM BESTELLING_ITEM;
  
  TotaalBesteld GemiddeldeBesteld Minimumbesteld MaximumBesteld
  1 11.800.000 168.571.428 500.000 3.000.000
 • Geef het maximum van Bestellingtotaal met als alias MAXbestelling uit BESTELLING.
  SELECT MAX(Bestellingtotaal) as MAXBestelling
  FROM BESTELLING;
  
  MAXBestelling
  11 4.800.000
 • Geeft het aantal items uit ARTIKEL met als alias AantalArtikelen.
  SELECT COUNT(*) AS AantalArtikelen
  FROM ARTIKEL;
  
  AantalArtikelen
  1 8
 • Geef het aantal unieke items uit Afdeling met als alias AantalAfdelingen uit ARTIKEL.
  SELECT COUNT(DISTINCT Afdeling) AS AantalAfdelingen
  FROM ARTIKEL;
  
  AantalAfdelingen
  1 3
 • Geeft het aantal items uit ARTIKEL met als alias AantalCampingArtkelen.
  SELECT <;COUNT(*) AS AantalCampingArtikelen
  FROM ARTIKEL
  WHERE Afdeling = 'camping';
  
  AantalCampingArtikelen
  1 2
 • Geef het Aantal * Stukprijs met als alias CheckTotaal en Totaalprijs van BESTELLING_ITEM.
  SELECT Aantal * Stukprijs AS CheckTotaal, Totaalprijs
  FROM BESTELLING_ITEM;
  
  CheckToaal Totaalprijs
  1 3.000.000 3.000.000
  2 2.000.000 2.000.000
  3 1.000.000 1.000.000
  4 1.000.000 1.000.000
  5 500.000 500.000
  6 3.000.000 3.000.000
  7 1.300.000 1.300.000
 • Geef de som van het Aantal * Stukprijs met als alias Totaal uit BESTELLING_ITEM.
  SELECT SUM(Aantal * Stukprijs) AS Totaal 
  FROM BESTELLING_ITEM;;
  
  Totaal
  1 11.800.000
 • Geef de samenstelling van Inkoper, ‘ in ‘ en Afdeling met als alias InkoperInAfdeling uit ARTIKEL.
  SELECT Inkoper + ' in ' + Afdeling AS InkoperInAfdeling
  FROM ARTIKEL
  
  InkoperInAfdeling
  1 Peter Jansen in Watersport
  2 Peter Jansen in Watersport
  3 Najma Barends in Watersport
  4 Najma Barends in Watersport
  5 Charlotte Laan in Camping
  6 Charlotte Laan in Camping
  7 Johan Martens in Klimmen
  8 Johan Martens in Klimmen
 • Geef de samenstelling via concat van Inkoper, ‘ in ‘ en Afdeling met als alias InkoperInAfdeling uit ARTIKEL.
  SELECT CONCAT(Inkoper, ' in ', Afdeling) AS InkoperInAfdeling
  FROM ARTIKEL;
  
  InkoperInAfdeling
  1 Peter Jansen in Watersport
  2 Peter Jansen in Watersport
  3 Najma Barends in Watersport
  4 Najma Barends in Watersport
  5 Charlotte Laan in Camping
  6 Charlotte Laan in Camping
  7 Johan Martens in Klimmen
  8 Johan Martens in Klimmen
 • Geef alle bestellingen van de maand ‘december’ waarvan het Bestellingtotaal groter is dan ‘400’.
  SELECT * 
  FROM BESTELLING 
  WHERE Maand = 'december' and Bestellingtotaal > 400;