XSLT

Start Omhoog XSL Transformatie xsl:template xsl:value-of xsl:for-each XPath Select Criteria xsl:if xsl:choose xsl:sort xsl:apply-templates xsl:element xsl:attribute xsl:copy-of Transformatie Engine Oefeningen

XSLT of XSL Transform, voluit Extensible Stylesheet Language Transformations is een standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders gestructureerd XML-document. Veelgebruikte toepassingen zijn omzettingen naar XHTML, WML en PDF. Het maakt samen met XSL-FO (oftewel XSLFO, oftewel XSLF) deel uit van de XSL-specificaties.

Een XML-document heeft een boomstructuur, waarop door XSLT-transformaties worden uitgevoerd. XSLT is declaratief, de regels van XSLT-code worden recursief toegepast. XSLT is zelf ook een variant van XML, dat wil zeggen dat een XSLT-document moet voldoen aan de XML-specificaties.

In de praktijk wordt XSLT vaak in combinatie met Cascading Style Sheets (CSS) of XSL-FO toegepast, omdat de styleerfunctionaliteit niet door XSLT wordt ondersteund. In de toekomst zal XSL-FO steeds meer voor dit laatste gebruikt worden in plaats van CSS, omdat XSL-FO speciaal voor XML is ontworpen en krachtiger is dan CSS.

XML (eXtensible Markup Language) en HTML (HyperText Markup Language) zijn beide vormen van SGML (Standard Generalized Markup Language). HTML wordt gebruikt voor web presentaties, XML meer voor algemene data representaties.

HTML bevat data maar maakt ook gebruik van voorgedefinieerde tags die een welgekende betekennis hebben. Een webbrowser weet bijvoorbeeld perfect wat het aanmoet met een <hr> of <table> tag uit een HTML document. Een horizontale lijn of de data in tabelvorm zal worden weergegeven.
HTML is immers een data-formaterings EN presentatie markup taal.

Extra presentatie stijlen toepassen op de HTML elementen kan dan bijvoorbeeld via CSS (Cascaded Style Sheets). Hiermee kan je voor een of meerdere HTML elementen zaken als positie, kleuren, lettertypes, ... aangeven.