6.0. Breedbandoplossingen

6.0.1. Inleiding

Telewerken, of werken vanuit een niet-traditionele werkplek, zoals thuis, biedt veel voordelen voor de werknemer en het bedrijf. Breedbandoplossingen bieden deze werknemers snelle verbindingsopties met bedrijfslocaties en internet. Kleine filialen kunnen ook verbinding maken met dezelfde technologieën.

Dit hoofdstuk behandelt veelgebruikte breedbandoplossingen, zoals kabel, DSL en draadloos. VPN-technologie biedt beveiligingsopties voor gegevens die over deze verbindingen lopen. In dit hoofdstuk worden ook de factoren besproken waarmee rekening moet worden gehouden als er meer dan één breedbandoplossing beschikbaar is voor een bepaalde locatie.

6.1. Telewerken

6.1.1. Voordelen van telewerken

6.1.1.1. Introductie van telewerken

Telewerken is werken buiten de traditionele werkplek, zoals werken vanuit een thuiskantoor. De redenen om voor telewerken te kiezen zijn uiteenlopend en omvatten alles van persoonlijk gemak tot het laten doorwerken van zieke of gehandicapte werknemers.

Telewerken is een brede term die verwijst naar het uitvoeren van werk door verbinding te maken met een werkplek vanaf een externe locatie, met behulp van telecommunicatie. Efficiënt telewerken is mogelijk dankzij breedband internetverbindingen, Virtual Private Networks (VPN’s), Voice over IP (VoIP) en videoconferencing.

Veel moderne ondernemingen bieden werkgelegenheid aan mensen die niet elke dag naar hun werk kunnen pendelen, of voor wie werken vanuit een thuiskantoor praktischer is. Deze mensen, telewerkers genoemd, moeten verbinding maken met het bedrijfsnetwerk zodat ze vanuit hun thuiskantoor kunnen werken en informatie kunnen delen.

Breedbandoplossingen zijn een integraal onderdeel van succesvol telewerken. Dit hoofdstuk beschrijft de voordelen van telewerken en hoe breedbandoplossingen telewerken mogelijk maken als een slimmere manier om zaken te doen.

6.1.1.2. Voordelen voor werkgevers van telewerken

Voor organisaties zijn er veel voordelen aan het aanbieden van een telewerkomgeving. Enkele van de meest genoemde voordelen zijn:

 • Verbeterde productiviteit van werknemers – Over het algemeen stelt telewerken werknemers in staat meer te doen en werk van betere kwaliteit te behouden dan werknemers die uitsluitend in een kantoorruimte zijn beperkt. Volgens een British Telecom Study van de Gartner Group werkt de gemiddelde telewerker 11 procent meer uren dan een kantoortegenhanger. De Bell Atlantic Corporation (nu Verizon) citeerde dat 25 uur thuiswerken het equivalent is van 40 kantooruren.
 • Lagere kosten en uitgaven – Een grote kostenpost in veel organisaties zijn de kosten van onroerend goed. Telewerken betekent minder behoefte aan kantoorruimte. Besparingen op vastgoedkosten kunnen oplopen tot wel 10 tot 80 procent. Zelfs een besparing van 10 procent op vastgoedkosten kan het verschil zijn tussen winst en verlies. Bijkomende besparingen zijn onder meer: ​​verwarming, airconditioning, parkeergarages, verlichting, kantoorapparatuur en -benodigdheden, aangezien al deze kosten en meer dalen naarmate het personeel telewerkt.
 • Eenvoudiger werven en behouden – Door flexibiliteit te kunnen bieden, kan het personeelsverloop tot 20 procent worden verminderd. Aangezien vervanging van personeel 75 procent of meer van het salaris kost, is dit een aanzienlijke besparing, zelfs voordat de opleidings- en retentiekosten in aanmerking worden genomen. Sommige waarnemers hebben berekend dat de kosten van verloop en vervanging van personeel oplopen tot 250 procent van het salaris.
 • Minder ziekteverzuim – Telewerken kan het ziekteverzuim met maar liefst 80 procent verminderen.
 • Verbeterd moreel – Verbeteringen die telewerken mogelijk maken, worden vaak gezien als gezinsvriendelijke werkgevers.
 • Verbeterd maatschappelijk verantwoord ondernemen – Medewerkers in staat stellen om vanuit huis te werken en de uitstoot van woon-werkverkeer van de werknemers van een bedrijf verminderen, kan een belangrijk onderdeel zijn van het plan van een organisatie om CO2-neutraal en milieuvriendelijk te worden.Dit kan vele voordelen hebben, waaronder: het creëren van marketingkansen, het toevoegen van waarde aan producten en diensten, het aanpakken van door klanten geuite zorgen en het reageren op de vereisten van de toeleveringsketen.
 • Verbeterde klantenservice – Met medewerkers die hun werkdag kunnen beginnen zonder eerst naar kantoor te pendelen, zullen klanten en klanten verbeterde contact- en responstijden ervaren, wat leidt tot grote verbeteringen in klantbehoud en waarde. Klanten en klanten rapporteren snellere respons en betere service.

Met betere responstijden, betere klantenservice, lagere kosten en een hogere productiviteit van medewerkers zijn ondernemingen beter in staat te concurreren in snel veranderende markten. Telewerken is echt een slimme manier van zakendoen.

6.1.1.3. Voordelen voor de gemeenschap en de overheid

Telewerken kan voordelen opleveren voor organisaties van elke omvang, van kleine bedrijven tot grote bedrijven. Deze voordelen reiken echter verder dan het organisatieniveau en bieden unieke voordelen voor openbare entiteiten zoals gemeenschappen en zelfs lokale en nationale overheden.

Openbare entiteiten zoals gemeenschappen en overheden zijn bedrijven die inkomsten en uitgaven moeten beheren. Ze moeten zo efficiënt, verantwoordelijk en transparant mogelijk zijn, omdat er belastinggeld op het spel staat. Om deze reden zijn vanuit zakelijk oogpunt alle werknemers- en kostenbesparende voordelen van telewerken van toepassing op deze openbare lichamen. Daarnaast profiteren openbare lichamen op de volgende manieren van telewerken:

 • Helpt het verkeer en de infrastructuurvereisten te verminderen – Telewerken elimineert veel hedendaagse problemen bij de bron. Verkeer is slechts een voorbeeld. Volgens een artikel in de Washington Post uit 2004 nemen de vertragingen in het verkeer in de regio Washington D.C. met 10 procent af voor elke 3 procent van de pendelaars die vanuit huis werken. Bovendien verlaagt telewerken de kosten voor infrastructuur en dienstverlening.
 • Helpt stedelijke drift te verminderen – Stedelijke drift verwijst naar de verplaatsing van individuen van landelijke locaties naar stadscentra en steden op zoek naar betere omstandigheden en werkgelegenheid. Stedelijke drift leidt tot overbevolking en congestie. Telewerken stelt individuen in staat om ongeacht hun fysieke locatie te werken, waardoor de noodzaak voor individuen om te verhuizen vanwege werk wordt verminderd.
 • Verbeterde voorzieningen op het platteland en in de voorsteden – Meer mensen die op het platteland of in de voorsteden werken, kunnen leiden tot betere openbaarvervoerdiensten en veranderingen in lokale winkelvoorzieningen. Het postkantoor, de dokter, de bank of het benzinestation zal minder snel sluiten en ergens anders heen verhuizen. Met een flexibelere respons, productievere ondernemingen en het vermogen van alle individuen om bij te dragen, worden de regio’s of het land concurrerender en trekken ze meer werkgelegenheid en ontwikkeling aan.

6.1.1.4. Individuele voordelen van telewerken

Individuen hebben ook aanzienlijke voordelen door op afstand te kunnen werken, waaronder:

 • Productiviteit – Meer dan 70 procent van de telewerkers beweert aanzienlijk productiever te zijn, wat betekent dat ze meer doen in minder tijd; dus tijd besparen of meer verdienen in dezelfde tijd.
 • Flexibiliteit – Telewerkers kunnen beter beheren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd. Ze hebben meer flexibiliteit om met veel andere details van het moderne leven om te gaan, zoals het onderhoud van de auto, het vermijden van het verkeer tijdens vakantieweekenden en het naar de dokter brengen van kinderen.
 • Kostenbesparingen – Werknemers die naar een kantoor moeten pendelen, geven een aanzienlijk bedrag uit aan het optellen van voertuigbrandstof en onderhoud, lunches, werkkleding, uit eten gaan en alle andere kosten van traditioneel werk die men kan verminderen door telewerken.
 • Thuis en gezin – Voor veel mensen is het meer tijd doorbrengen met het gezin of de zorg voor afhankelijke familieleden een belangrijke reden om te telewerken.

6.1.1.5. Nadelen van telewerken

Hoewel er veel voordelen zijn aan telewerken, zijn er ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden:

Vanuit werkgeversperspectief:

 • De voortgang van werknemers volgen – Het kan voor sommige managers moeilijk zijn om de werkprestaties te volgen van werknemers die telewerken. Bij thuiswerkende medewerkers is het nodig om op een andere manier checkpoints te regelen en taakvoortgang te valideren.
 • Noodzakelijk om een ​​nieuwe managementstijl te implementeren – Managers die toezicht houden op werknemers binnen een kantoor hebben de mogelijkheid om persoonlijk contact te onderhouden met alle werknemers. Dit betekent dat als zich een probleem voordoet, of als er een verkeerd begrip is van toegewezen taken, een ongeplande persoonlijke ontmoeting het probleem vaak snel kan oplossen. In een telewerkomgeving moeten managers processen opzetten voor het valideren van begrip en flexibel blijven voor de verschillende behoeften van de telewerkende werknemer.

Vanuit het perspectief van de werknemer:

 • Gevoel van isolement – Voor veel mensen wordt alleen werken eenzaam.
 • Langzamere verbindingen – Woon- en plattelandsgebieden krijgen over het algemeen niet het soort technologische ondersteuning en diensten die kantoren in de binnenstad kunnen krijgen, en ze kunnen duur zijn. Als het werk een hoge bandbreedte vereist, denk er dan goed over na of een thuiskantoor de juiste keuze is.
 • Afleiding – Of het nu gaat om een ​​buurman, een echtgenoot, een kind, het grasmaaien, de was, de tv of de koelkast, er zijn afleidingen in het thuiskantoor. Bovendien denken veel mensen dat telewerken de behoefte aan kinderopvang tenietdoet, maar dit is niet noodzakelijk waar. Vooral bij jonge kinderen is het belangrijk om kinderopvang te plannen op momenten dat het nodig is om je volledig op het werk te concentreren.

6.1.2. Zakelijke vereisten voor telewerkerdiensten

6.1.2.1. Oplossing voor telewerkers

Organisaties hebben veilige, betrouwbare en kosteneffectieve netwerken nodig om hoofdkantoren, filialen en leveranciers met elkaar te verbinden. Met het groeiende aantal telewerkers hebben ondernemingen steeds meer behoefte aan veilige, betrouwbare en kosteneffectieve manieren om telewerkers te verbinden met de organisatorische middelen op bedrijfs-LAN-sites.

De afbeelding illustreert de externe verbindingstopologieën die moderne netwerken gebruiken om externe locaties met elkaar te verbinden. In sommige gevallen maken de externe locaties alleen verbinding met de locatie van het hoofdkantoor, terwijl in andere gevallen externe locaties verbinding maken met meerdere locaties. Het filiaal in de afbeelding is verbonden met het hoofdkantoor en de partnersites, terwijl de telewerker een enkele verbinding heeft met het hoofdkantoor.

Externe verbindingsmogelijkheden

Er zijn drie primaire technologieën voor externe verbindingen beschikbaar voor organisaties die telewerkerdiensten ondersteunen:

 • Breedbandverbindingen – De breedbandterm verwijst naar geavanceerde communicatiesystemen die in staat zijn om diensten met hoge snelheid, zoals data, spraak en video, via internet en andere netwerken te verzenden. De transmissie wordt verzorgd door een breed scala aan technologieën, waaronder DSL, fiber-to-the-home, coaxiale kabelsystemen, draadloos en satelliet. De datatransmissiesnelheden van de breedbanddienst overschrijden typisch 200 kb/s in ten minste één richting tussen de ISP en de gebruiker.
 • IPsec VPN’s – Dit is de meest gebruikelijke optie voor telewerkers, gecombineerd met toegang op afstand via breedband, om een ​​veilige VPN tot stand te brengen via het openbare internet. Dit type WAN-verbinding biedt flexibele en schaalbare connectiviteit. Site-to-site verbindingen kunnen zorgen voor een veilige, snelle en betrouwbare externe verbinding met telewerkers.
 • Traditionele private WAN Layer 2-technologieën – Deze typen verbindingen bieden veel oplossingen voor externe verbindingen en omvatten technologieën, zoals Frame Relay, ATM en huurlijnen. De beveiliging van deze verbindingen is afhankelijk van de serviceprovider die ze levert.

6.1.2.2. Connectiviteitsvereisten voor telewerkers

Ongeacht de verbindingstechnologie op afstand die wordt gebruikt om effectief verbinding te maken met de netwerken van een organisatie, hebben telewerkers zowel componenten voor thuiskantoren als bedrijfscomponenten nodig:

 • Thuiskantoorcomponenten – De vereiste thuiskantoorcomponenten zijn een laptop of desktopcomputer, breedbandtoegang (kabel, DSL of draadloos) en een VPN-router of VPN-clientsoftware die op de computer is geïnstalleerd. Extra componenten kunnen een draadloos toegangspunt bevatten. Als telewerkers op reis zijn, hebben ze een internetverbinding en een VPN-client nodig om verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk via elke beschikbare inbel-, netwerk- of breedbandverbinding.
 • Bedrijfscomponenten – Bedrijfscomponenten zijn VPN-compatibele routers, VPN-concentrators, multifunctionele beveiligingsapparatuur, authenticatie en centrale beheerapparaten voor veerkrachtige aggregatie en beëindiging van de VPN-verbindingen.

Door Quality of Service (QoS) ondersteunde VoIP- en videoconferentiecomponenten worden een integraal onderdeel van de toolkit voor telewerkers. QoS verwijst naar het vermogen van een netwerk om geselecteerde netwerkverkeer beter van dienst te zijn, zoals vereist door spraak- en videotoepassingen. Het bieden van ondersteuning voor VoIP en videoconferenties vereist upgrades van routers en apparaten die QoS-functionaliteit ondersteunen.

De afbeelding toont een versleutelde VPN-tunnel die de telewerker verbindt met het bedrijfsnetwerk. Dit is de primaire basis voor veilige en betrouwbare telewerkerverbindingen. Een VPN is een privaat datanetwerk dat gebruik maakt van de openbare telecommunicatie-infrastructuur. VPN-beveiliging handhaaft de privacy met behulp van een tunnelingprotocol en beveiligingsprocedures. Deze cursus presenteert het IP Security (IPsec) -protocol als de favoriete benadering voor het bouwen van veilige VPN-tunnels. In tegenstelling tot eerdere beveiligingsbenaderingen die beveiliging toepassen op de applicatielaag van het OSI-model, werkt IPsec op de netwerklaag waar pakketverwerking plaatsvindt.

Verbindingsmogelijkeheden voor telewerken

Zoals gezegd wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde VPN-tunnel over een openbare telecommunicatie-infrastructuur. Dit betekent dat thuisgebruikers, voordat ze een VPN starten, eerst verbinding moeten kunnen maken met internetdiensten via een vorm van snelle breedbandtoegang. De drie meest voorkomende vormen van breedbandtoegang zijn:

 • Kabel
 • DSL
 • Breedband draadloos

6.2. Breedbandoplossingen vergelijken

6.2.1. Kabel

6.2.1.1. Wat is een kabelsysteem?

Toegang tot internet via een kabelnetwerk is een populaire optie die door telewerkers wordt gebruikt om toegang te krijgen tot hun bedrijfsnetwerk. Het kabelsysteem maakt gebruik van een coaxiale kabel die radiofrequentiesignalen (RF) over het netwerk transporteert. Coaxkabel is het primaire medium dat wordt gebruikt om kabeltelevisiesystemen te bouwen.

Kabeltelevisie begon voor het eerst in 1948 in Pennsylvania. John Walson, de eigenaar van een apparaatwinkel in een klein bergstadje, moest de slechte ontvangstproblemen via de ether oplossen die werden ondervonden door klanten die tv-signalen uit Philadelphia probeerden te ontvangen via de bergen. Walson richtte een antenne op op een elektriciteitspaal op een lokale bergtop, waardoor hij de televisies in zijn winkel kon demonstreren met krachtige uitzendingen van de drie Philadelphia-stations. Hij verbond de antenne met zijn apparatenwinkel via een kabel en aangepaste signaalversterkers. Vervolgens verbond hij verschillende van zijn klanten die zich langs het kabelpad bevonden. Dit was het eerste Community Antenna Television (CATV)-systeem in de Verenigde Staten.

Kabelsysteem

Het bedrijf van Walson is in de loop der jaren gegroeid en hij wordt erkend als de grondlegger van de kabeltelevisie-industrie. Hij was ook de eerste kabelexploitant die magnetron gebruikte om verre televisiestations te importeren, en de eerste die coaxkabel gebruikte om de beeldkwaliteit te verbeteren.

De meeste kabelexploitanten gebruiken schotelantennes om tv-signalen op te vangen. Vroege systemen waren eenrichtingsverkeer, met trapsgewijze versterkers die in serie langs het netwerk werden geplaatst om signaalverlies te compenseren. Deze systemen gebruikten taps om videosignalen van de hoofdlijnen naar de huizen van de abonnees te koppelen via drop-kabels.

Moderne kabelsystemen zorgen voor tweerichtingscommunicatie tussen abonnees en de kabelexploitant. Kabelexploitanten bieden klanten nu geavanceerde telecommunicatiediensten, waaronder snelle internettoegang, digitale kabeltelevisie en telefonie voor thuisgebruik. Kabelexploitanten zetten doorgaans hybride glasvezel-coaxiale (HFC)-netwerken in om snelle gegevensoverdracht naar kabelmodems in een SOHO mogelijk te maken.

6.2.1.2. Kabel en het elektromagnetische spectrum

Het elektromagnetische spectrum omvat een breed scala aan frequenties.

Frequentie is de snelheid waarmee stroom- of spanningscycli plaatsvinden. De frequentie wordt berekend als het aantal golven per seconde. Golflengte is de afstand van de piek van de ene golf tot de piek van de volgende golf. De golflengte wordt berekend als de voortplantingssnelheid van het elektromagnetische signaal gedeeld door de frequentie in cycli per seconde.

Radiogolven, vaak RF genoemd, vormen een deel van het elektromagnetische spectrum tussen ongeveer 1 kHz en 1 THz, zoals aangegeven in de afbeelding. Wanneer gebruikers een radio of televisie afstemmen om verschillende radiostations of televisiekanalen te vinden, stemmen ze af op verschillende elektromagnetische frequenties in dat RF-spectrum. Hetzelfde principe geldt voor het kabelsysteem.

Elektromagnetisch spectrum

De kabeltelevisie-industrie gebruikt een deel van het RF-elektromagnetische spectrum. Binnen de kabel dragen verschillende frequenties tv-zenders en data. Aan de abonneezijde stemmen apparatuur zoals tv’s, Blu-ray-spelers, DVR’s en HDTV-settopboxen af ​​op bepaalde frequenties waarmee de gebruiker het kanaal kan bekijken of een kabelmodem kan gebruiken om snelle internettoegang te krijgen.

Een kabelnetwerk is in staat om signalen tegelijkertijd in beide richtingen over de kabel te verzenden. De volgende frequentiebereiken worden gebruikt:

 • Downstream – De richting van een RF-signaaloverdracht, zoals tv-kanalen en gegevens, van de bron of kopstation naar de bestemming of abonnees. Verzending van bron naar bestemming wordt het voorwaartse pad genoemd. Downstream-frequenties liggen in het bereik van 50 tot 860 MHz.
 • Upstream – De richting van de RF-signaaloverdracht van abonnees naar het kopstation. Stroomopwaartse frequenties liggen in het bereik van 5 tot 42 MHz.

6.1.2.3. DOCSIS

De Data-over-Cable Service Interface Specification (DOCSIS) is een internationale standaard die is ontwikkeld door CableLabs, een non-profit onderzoeks- en ontwikkelingsconsortium voor kabelgerelateerde technologieën. CableLabs test en certificeert apparaten van leveranciers van kabelapparatuur, zoals kabelmodems en kabelmodembeëindigingssystemen, en verleent DOCSIS-gecertificeerde of gekwalificeerde status.

DOCSIS definieert de communicatie- en bedieningsondersteuningsinterfacevereisten voor een data-over-kabelsysteem en maakt de toevoeging van snelle gegevensoverdracht aan een bestaand CATV-systeem mogelijk. Kabelexploitanten gebruiken DOCSIS om internettoegang te bieden via hun bestaande HFC-infrastructuur

DOCSIS specificeert de OSI Layer 1 en Layer 2 vereisten:

 • Fysieke laag – Voor datasignalen die de kabeloperator kan gebruiken, specificeert DOCSIS de kanaalbreedtes of bandbreedtes van elk kanaal als 200 kHz, 400 kHz, 800 kHz, 1,6 MHz, 3,2 MHz en 6,4 MHz. DOCSIS specificeert ook modulatietechniek, dat is hoe het RF-signaal moet worden gebruikt om digitale gegevens over te brengen.
 • MAC-laag – Definieert een deterministische toegangsmethode, Time-Division Multiple Access (TDMA) of Synchronous Code Division Multiple Access-methode (S-CDMA).

Om de MAC-laagvereisten voor DOCSIS te begrijpen, is een uitleg van hoe verschillende communicatietechnologieën kanaaltoegang verdelen nuttig. TDMA verdeelt toegang door tijd. Frequency-Division Multiple Access (FDMA) verdeelt toegang op frequentie. Code Division Multiple Access (CDMA) maakt gebruik van spread-spectrumtechnologie en een speciaal coderingsschema waarbij aan elke zender een specifieke code wordt toegewezen.

Een analogie die deze concepten illustreert, begint met een kamer die een kanaal voorstelt. De zaal zit vol met mensen die met elkaar willen praten. Met andere woorden, elke persoon heeft kanaaltoegang nodig. Een oplossing is om de mensen om de beurt aan het woord te laten (tijdverdeling). Een andere is dat elke persoon op verschillende toonhoogtes spreekt (frequentieverdeling). In CDMA zouden ze verschillende talen spreken. Mensen die dezelfde taal spreken, kunnen elkaar verstaan, maar andere mensen niet. In radio-CDMA dat door veel Noord-Amerikaanse mobiele telefoonnetwerken wordt gebruikt, heeft elke groep gebruikers een gedeelde code. Veel codes bezetten hetzelfde kanaal, maar alleen gebruikers die aan een bepaalde code zijn gekoppeld, kunnen elkaar begrijpen. S-CDMA is een gepatenteerde versie van CDMA die is ontwikkeld door Terayon Corporation voor gegevensoverdracht via coaxiale kabelnetwerken. S-CDMA verspreidt digitale gegevens op en neer over een brede frequentieband en maakt het mogelijk dat meerdere abonnees die op het netwerk zijn aangesloten gelijktijdig kunnen zenden en ontvangen. S-CDMA is veilig en extreem goed bestand tegen ruis.

Plannen voor frequentietoewijzingsbanden verschillen tussen Noord-Amerikaanse en Europese kabelsystemen. Euro-DOCSIS is aangepast voor gebruik in Europa. De belangrijkste verschillen tussen DOCSIS en Euro-DOCSIS hebben betrekking op kanaalbandbreedtes. Tv-technische normen variëren over de hele wereld, wat van invloed is op de manier waarop DOCSIS-varianten zich ontwikkelen. Internationale tv-normen omvatten NTSC in Noord-Amerika en delen van Japan; PAL in het grootste deel van Europa, Azië, Afrika, Australië, Brazilië en Argentinië; en SECAM in Frankrijk en enkele Oost-Europese landen.

6.2.1.4. Kabelcomponenten

Het leveren van diensten via een kabelnetwerk vereist verschillende radiofrequenties. Downstream-frequenties liggen in het bereik van 50 tot 860 MHz en de upstream-frequenties liggen in het bereik van 5 tot 42 MHz.

Er zijn twee soorten apparatuur nodig om digitale modemsignalen stroomopwaarts en stroomafwaarts op een kabelsysteem te verzenden:

 • Cable Modem Termination System (CMTS) aan het hoofdeinde van de kabeloperator
 • Kabelmodem (CM) aan de abonneezijde
End-to-End datapropagatie over kabel

Een kopstation-CMTS communiceert met CM’s die zich in de huizen van de abonnee bevinden. Het kopstation is eigenlijk een router met databases voor het leveren van internetdiensten aan kabelabonnees. De architectuur is relatief eenvoudig en maakt gebruik van een gemengd optisch-coaxiaal netwerk waarin glasvezel de coaxkabel met lagere bandbreedte vervangt.

Een web van glasvezelkabels verbindt het kopstation met de knooppunten waar optische-naar-RF-signaalomzetting plaatsvindt. De glasvezel bevat dezelfde breedbandinhoud voor internetverbindingen, telefoondiensten en streaming video als de coaxkabel. Coaxiale voedingskabels zijn afkomstig, verbinden het knooppunt met de abonnees en dragen RF-signalen.

In een modern HFC-netwerk zijn doorgaans 500 tot 2.000 actieve data-abonnees aangesloten op een kabelnetwerksegment, die allemaal de upstream- en downstream-bandbreedte delen. De werkelijke bandbreedte voor internetservice via een CATV-lijn kan tot 160 Mb/s stroomafwaarts zijn met de nieuwste versie van DOCSIS, en tot 120 Mb/s stroomopwaarts.

Wanneer een hoog gebruik congestie veroorzaakt, kan de kabelexploitant extra bandbreedte voor datadiensten toevoegen door een extra tv-kanaal toe te wijzen voor snelle data. Deze toevoeging kan de downstream-bandbreedte die beschikbaar is voor abonnees effectief verdubbelen. Een andere optie is om het aantal abonnees dat door elk netwerksegment wordt bediend, te verminderen. Om het aantal abonnees te verminderen, deelt de kabelexploitant het netwerk verder in door de glasvezelverbindingen dieper in de wijken aan te leggen.

6.2.2. DSL

6.2.2.1. Wat is DSL?

DSL is een middel om snelle verbindingen te leveren via geïnstalleerde koperdraden. DSL is een van de belangrijkste beschikbare oplossingen voor telewerkers.

Enkele jaren geleden ontdekte Bell Labs dat voor een typisch spraakgesprek via een aansluitnet slechts een bandbreedte van 300 Hz tot 3 kHz nodig was. De telefoonnetwerken maakten jarenlang geen gebruik van de bandbreedte boven 3 kHz. Dankzij technologische vooruitgang kon DSL de extra bandbreedte van 3 kHz tot 1 MHz gebruiken om supersnelle datadiensten te leveren via gewone koperlijnen.

Asymmetrische DSL (ADSL) gebruikt bijvoorbeeld een frequentiebereik van ongeveer 20 kHz tot 1 MHz. Gelukkig zijn er slechts relatief kleine wijzigingen aan de bestaande infrastructuur van het telefoonbedrijf nodig om abonnees met hoge bandbreedte datasnelheden te leveren. De afbeelding toont een weergave van de toewijzing van bandbreedte op een koperdraad voor ADSL. Het gebied met het label POTS identificeert het frequentiebereik dat wordt gebruikt door de telefoondienst met spraakkwaliteit. Het gebied met het label ADSL vertegenwoordigt de frequentieruimte die wordt gebruikt door de upstream- en downstream-DSL-signalen. Het gebied dat zowel het POTS-gebied als het ADSL-gebied omvat, vertegenwoordigt het gehele frequentiebereik dat door het koperdraadpaar wordt ondersteund.

Asymetrische DSL in het elektromagnetisch spectrum

Een andere vorm van DSL-technologie is symmetrische DSL (SDSL). Alle vormen van DSL-service worden gecategoriseerd als ADSL of SDSL, en er zijn verschillende varianten van elk type. ADSL biedt de gebruiker een hogere downstream-bandbreedte dan uploadbandbreedte. SDSL biedt in beide richtingen dezelfde capaciteit.

De verschillende varianten van DSL bieden verschillende bandbreedtes, sommige met capaciteiten van meer dan 40 Mb/s. De overdrachtssnelheden zijn afhankelijk van de werkelijke lengte van de aansluitlijn (die de abonnee verbindt met de centrale) en het type en de toestand van de bekabeling. Voor een bevredigende ADSL-service moet de lus minder dan 5,46 km zijn.

6.2.2.2. DSL verbindingen

Serviceproviders zetten DSL-verbindingen in in de laatste stap van een lokaal telefoonnetwerk, de local loop of last mile genoemd. De verbinding wordt opgezet tussen een paar modems aan weerszijden van een koperdraad die zich uitstrekt tussen de Customer Premises Equipment (CPE) en de DSL Access Multiplexer (DSLAM). Een DSLAM is het apparaat dat zich op het Central Office (CO) van de provider bevindt en dat verbindingen van meerdere DSL-abonnees concentreert. Een DSLAM is vaak ingebouwd in een aggregatierouter.

DSL verbindingen

De bovenstaande afbeelding toont de apparatuur die nodig is om een ​​DSL-verbinding met een SOHO te leveren. De twee componenten zijn de DSL-transceiver en de DSLAM:

 • Transceiver – Verbindt de computer van de telewerker met de DSL. Gewoonlijk is de zendontvanger een DSL-modem die met een USB- of Ethernet-kabel op de computer is aangesloten. Nieuwere DSL-transceivers kunnen worden ingebouwd in kleine routers met meerdere 10/100-switchpoorten die geschikt zijn voor thuiskantoorgebruik.
 • DSLAM – Gelegen aan de CO van de vervoerder, combineert de DSLAM individuele DSL-verbindingen van gebruikers tot één hoge capaciteitsverbinding naar een ISP, en dus naar het internet.

Het voordeel van DSL ten opzichte van kabeltechnologie is dat DSL geen gedeeld medium is. Elke gebruiker heeft een aparte directe verbinding met de DSLAM. Het toevoegen van gebruikers belemmert de prestaties niet, tenzij de DSLAM-internetverbinding naar de ISP of het internet verzadigd raakt.

6.2.2.3. Spraak en data scheiden in ADSL

Het grote voordeel van ADSL is de mogelijkheid om naast POTS-spraakdiensten ook datadiensten aan te bieden. Transmissies van spraak- en datasignalen worden gepropageerd langs hetzelfde aderpaar, zoals weergegeven in figuur 1. Datacircuits worden ontlast van de spraakschakelaar.

Wanneer de serviceprovider analoge spraak en ADSL op hetzelfde draadpaar plaatst, kunnen ADSL-signalen de spraakoverdracht verstoren. Om deze reden splitst de provider het POTS-kanaal van het ADSL-modem bij de klant met behulp van filters of splitters. Deze configuratie garandeert een ononderbroken normale telefoonservice, zelfs als ADSL uitvalt. Wanneer filters of splitters aanwezig zijn, kan de gebruiker de telefoonlijn en de ADSL-verbinding tegelijkertijd gebruiken zonder nadelige gevolgen voor beide diensten.

De volgende afbeelding toont het aansluitnet dat eindigt op het terrein van de klant op het demarcatiepunt. Het demarcatiepunt is het punt waar de telefoonlijn het pand van de klant binnenkomt. Het eigenlijke apparaat dat het demarcatiepunt markeert, is het Network Interface Device (NID). Op dit punt kan een splitter op de telefoonlijn worden aangesloten. De splitter splitst de telefoonlijn; de ene tak levert de originele huistelefoonbedrading voor telefoons en de andere tak sluit aan op het ADSL-modem. De splitter werkt als een laagdoorlaatfilter, waardoor alleen de frequenties van 0 tot 4 kHz van of naar de telefoon kunnen worden doorgelaten.

Data en spraak scheiden in ADSL

Er zijn twee manieren om ADSL en spraak bij de klant te scheiden: met een microfilter of met een splitter.

Een microfilter is een passief laagdoorlaatfilter met twee uiteinden, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. Het ene uiteinde wordt aangesloten op de telefoon en het andere uiteinde wordt aangesloten op de telefoonaansluiting. Klik op de markering in figuur 2 om een ​​afbeelding van een microfilter te zien. Met deze oplossing kan de gebruiker elke aansluiting in huis gebruiken voor spraak- of ADSL-service.

Microfilters

Een POTS-splitter, weergegeven in de volgende afbeelding, scheidt het DSL-verkeer van het POTS-verkeer. De POTS-splitter is een passief apparaat. Klik op de markering in Afbeelding 3 om een ​​diagram van een splitter te zien. Bij stroomuitval gaat het spraakverkeer toch naar de spraakschakelaar in de CO van de vervoerder. Splitters bevinden zich bij de CO en, in sommige implementaties, bij de klant. Bij de CO scheidt de POTS-splitter het spraakverkeer, bestemd voor POTS-verbindingen, en het dataverkeer bestemd voor de DSLAM. Het installeren van de POTS-splitter bij het NID betekent meestal dat een monteur naar de locatie van de klant moet.

Splitter

6.2.3. Breedband draadloos

6.2.3.1. Soorten draadloze breedbandtechnologieën

In plaats van kabelconnectiviteit en DSL kiezen veel gebruikers nu voor draadloze connectiviteit.

Het bereik van draadloze verbindingen omvat nu personal area networks, LAN’s en WAN’s. Het aantal hotspots heeft de toegang tot draadloze verbindingen over de hele wereld vergroot. Een hotspot is het gebied dat wordt bestreken door een of meer onderling verbonden toegangspunten. Openbare ontmoetingsplaatsen, zoals coffeeshops, cafés en bibliotheken, hebben wifi-hotspots. Door overlappende toegangspunten kunnen hotspots vele vierkante kilometers beslaan.

Door ontwikkelingen op het gebied van draadloze breedbandtechnologie neemt de draadloze beschikbaarheid toe. Deze breedbandtypes omvatten:

 • Gemeentelijke wifi (mesh)
 • WiMAX (wereldwijde interoperabiliteit voor microgolftoegang)
 • Mobiel/mobiel
 • Satelliet internet
 • Gemeentelijke wifi

Veel gemeentelijke overheden, die vaak samenwerken met serviceproviders, zetten draadloze netwerken in. Sommige van deze netwerken bieden gratis snelle internettoegang of aanzienlijk minder dan de prijs van andere breedbanddiensten. Andere steden reserveren hun wifi-netwerken voor officieel gebruik en bieden politie, brandweerlieden en stadswerkers externe toegang tot internet en gemeentelijke netwerken.

De meeste gemeentelijke draadloze netwerken gebruiken een mesh-topologie in plaats van een hub-and-spoke-model. Een mesh is een reeks onderling verbonden toegangspunten zoals weergegeven in figuur 2. Elk toegangspunt is binnen bereik en kan communiceren met ten minste twee andere toegangspunten. Het gaas bedekt zijn gebied met radiosignalen. Via deze cloud gaan signalen van access point naar access point.

Een vermaasd netwerk heeft verschillende voordelen ten opzichte van een enkele hotspot voor een draadloze router. Installatie is eenvoudiger en kan goedkoper zijn omdat er minder draden zijn. Inzet over een groot stedelijk gebied is sneller en betrouwbaarder. Als een knooppunt uitvalt, compenseren anderen in de mesh dit.

WiMAX

WiMAX, zoals weergegeven in afbeelding 3, is een telecommunicatietechnologie die is gericht op het leveren van draadloze gegevens over lange afstanden op verschillende manieren, van punt-naar-punt-verbindingen tot volledige mobiele mobiele toegang. WiMAX werkt met hogere snelheden, over grotere afstanden en voor een groter aantal gebruikers dan Wi-Fi. Vanwege de hogere snelheid (bandbreedte) en de dalende prijzen van componenten, wordt voorspeld dat WiMAX binnenkort gemeentelijke mesh-netwerken zal vervangen voor draadloze implementaties.

Een WiMAX-netwerk bestaat uit twee hoofdcomponenten:

 • Een toren die qua concept vergelijkbaar is met een mobiele telefoontoren. Een enkele WiMAX-toren kan dekking bieden tot een gebied van wel 7.500 vierkante kilometer.
 • Een WiMAX-ontvanger die is aangesloten op een USB-poort of is ingebouwd in een laptop of ander draadloos apparaat.

Een WiMAX-torenstation maakt rechtstreeks verbinding met internet via een verbinding met hoge bandbreedte, zoals een T3-lijn. Een toren kan ook verbinding maken met andere WiMAX-torens met behulp van microgolfverbindingen in het zicht. WiMAX is dus in staat om dekking te bieden aan landelijke gebieden buiten het bereik van last mile kabel- en DSL-technologieën.

Mobiele/mobiele implementaties

Mobiel breedband verwijst naar draadloze internettoegang die via torens voor mobiele telefoons wordt geleverd aan computers, mobiele telefoons en andere digitale apparaten die draagbare modems gebruiken. De volgende afbeelding toont een zendmast die wordt gebruikt in een mobiel breedbandnetwerk.

Mobile breenband implementaties

Mobiele telefoons gebruiken radiogolven om te communiceren via een nabijgelegen gsm-mast. De mobiele telefoon heeft een kleine radioantenne. De provider heeft een veel grotere antenne die bovenop een toren zit, zoals weergegeven in de afbeelding.

Mobiele/mobiele breedbandtoegang bestaat uit verschillende standaarden die snelheden tot 5 Mb/s ondersteunen. Variaties zijn onder meer 2G met GSM, CDMA of TDMA; 3G met UMTS, CDMA2000, EDGE of HSPA+; en 4G, met behulp van WiMAX of LTE. Bij een gsm-abonnement hoort niet per se een mobiel breedbandabonnement.

Drie veelgebruikte termen die worden gebruikt bij het bespreken van mobiele/mobiele netwerken zijn:

 • Draadloos internet – Een algemene term voor internetdiensten vanaf een mobiele telefoon of vanaf elk apparaat dat dezelfde technologie gebruikt.
  2G/3G/4G Wireless – Grote veranderingen in de draadloze netwerken van mobiele telefoniebedrijven door de evolutie van de tweede, derde en vierde generatie draadloze mobiele technologieën.
 • Long-Term Evolution (LTE) – Een nieuwere en snellere technologie die wordt beschouwd als onderdeel van de 4G-technologie.

Satelliet implementaties

Satelliet-internetdiensten worden gebruikt op locaties waar internettoegang op het vasteland niet beschikbaar is, of voor tijdelijke installaties die mobiel zijn. Internettoegang met behulp van satellieten is wereldwijd beschikbaar, ook voor het verstrekken van internettoegang aan schepen op zee, vliegtuigen tijdens de vlucht en voertuigen die zich over land voortbewegen.

Er zijn drie manieren om via satellieten verbinding met internet te maken:

 • Eenrichtingsmulticast – Satelliet-internetsystemen worden gebruikt voor op IP-multicast gebaseerde gegevens-, audio- en videodistributie. Hoewel de meeste IP-protocollen tweerichtingscommunicatie vereisen voor internetinhoud, inclusief webpagina’s, kunnen eenrichtings-satellietgebaseerde internetdiensten worden gebruikt om pagina’s naar lokale opslag op eindgebruikerssites te pushen. Interactiviteit in twee richtingen is onmogelijk.
 • Eenrichtingsretour terrestrisch – Satelliet-internetsystemen gebruiken traditionele inbeltoegang om uitgaande gegevens via een modem te verzenden en downloads van de satelliet te ontvangen.
 • Tweerichtings-satelliet-internet – Verzendt gegevens van afgelegen locaties via satelliet naar een hub, die de gegevens vervolgens naar internet verzendt. De satellietschotel op elke locatie moet nauwkeurig worden gepositioneerd om interferentie met andere satellieten te voorkomen.

De volgende afbeelding illustreert een tweerichtings-satelliet-internetsysteem. Uploadsnelheden zijn ongeveer een tiende van de downloadsnelheid, wat in het bereik van 500 kb/s ligt.

Tweeweg satelietimplementatit

De primaire installatievereiste is dat de antenne een duidelijk zicht heeft op de evenaar, waar de meeste in een baan om de aarde draaiende satellieten zijn gestationeerd. Bomen en zware regenval kunnen de ontvangst van de signalen beïnvloeden.

Tweerichtings-satelliet-internet maakt gebruik van IP-multicasting-technologie waarmee één satelliet tot 5.000 communicatiekanalen tegelijk kan bedienen. IP-multicast verzendt gegevens van één punt naar meerdere punten tegelijk door gegevens in een gecomprimeerd formaat te verzenden. Compressie vermindert de omvang van de gegevens en de bandbreedtevereisten.

Een bedrijf kan een eigen WAN maken met behulp van satellietcommunicatie en Very Small Aperture Terminals (VSAT). Een VSAT is een soort schotelantenne die vergelijkbaar is met die voor satelliet-tv vanuit huis en is meestal ongeveer 1 meter breed. De VSAT-schotel staat buiten, gericht op een specifieke satelliet en is bekabeld naar een speciale routerinterface, met de router in het gebouw. Door VSAT’s te gebruiken, wordt een privé-WAN gemaakt.

6.2.4. Breedbandoplossingen selecteren

6.2.4.1. Breedbandoplossingen vergelijken

Elke breedbandoplossing heeft voor- en nadelen. Het ideaal is om een ​​glasvezelkabel direct op het SOHO-netwerk aan te sluiten. Sommige locaties hebben maar één optie, zoals kabel of DSL. Sommige locaties hebben alleen breedband draadloze opties voor internetconnectiviteit.

Als er meerdere breedbandoplossingen beschikbaar zijn, moet een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd om de beste oplossing te bepalen.

Enkele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van een beslissing zijn:

 • Kabel – Bandbreedte wordt door veel gebruikers gedeeld, stroomopwaartse datasnelheden zijn vaak traag.
 • DSL – Beperkte bandbreedte die afstandsgevoelig is, de upstream-snelheid is verhoudingsgewijs vrij klein in vergelijking met de downstream-snelheid.
 • Fiber-to-the-Home – Vereist glasvezelinstallatie rechtstreeks naar het huis (weergegeven in de afbeelding).
 • Mobiel/mobiel – Dekking is vaak een probleem, zelfs binnen een SOHO is de bandbreedte relatief beperkt.
 • Wi-Fi Mesh – De meeste gemeenten hebben geen mesh-netwerk geïmplementeerd; als het beschikbaar is en de SOHO binnen bereik is, dan is het een haalbare optie.
 • WiMAX – Bitsnelheid is beperkt tot 2 Mb/s per abonnee, celgrootte is 1 tot 2 km (1,25 mi).
 • Satelliet – Dure, beperkte capaciteit per abonnee; biedt vaak toegang waar geen andere toegang mogelijk is.

6.3. xDSL-connectiviteit configureren

6.3.1. PPPoE-overzicht

6.3.3.1. PPPoE-motivering

Naast het begrijpen van de verschillende technologieën die beschikbaar zijn voor breedbandinternettoegang, is het ook belangrijk om het onderliggende datalinklaagprotocol te begrijpen dat door de ISP wordt gebruikt om een ​​verbinding tot stand te brengen.

Een veelgebruikt datalinklaagprotocol door ISP’s is het Point-to-Point Protocol (PPP). PPP kan worden gebruikt op alle seriële verbindingen, inclusief die verbindingen die zijn gemaakt met analoge inbelmodems en ISDN-modems. Tot op de dag van vandaag maakt de koppeling van een inbelgebruiker naar een ISP, met behulp van analoge modems, waarschijnlijk gebruik van PPP. De volgende afbeelding toont een basisweergave van die analoge belverbinding met PPP.

PPP frames over een verouderde inbelverbinding

Bovendien gebruiken ISP’s vaak PPP als het datalinkprotocol via breedbandverbindingen. Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste ondersteunt PPP de mogelijkheid om IP-adressen toe te wijzen aan externe uiteinden van een PPP-link. Als PPP is ingeschakeld, kunnen ISP’s PPP gebruiken om elke klant één openbaar IPv4-adres toe te wijzen. Wat nog belangrijker is, PPP ondersteunt CHAP-authenticatie. ISP’s willen CHAP vaak gebruiken om klanten te authenticeren, omdat ISP’s tijdens de authenticatie de boekhouding kunnen controleren om te bepalen of de rekening van de klant is betaald, voordat de klant verbinding met internet maakt.

Deze technologieën kwamen in de volgende volgorde op de markt, met wisselende ondersteuning voor PPP:

 1. Analoge modems voor inbellen die PPP en CHAP . kunnen gebruiken
 2. ISDN voor inbelverbinding die PPP en CHAP . zou kunnen gebruiken
 3. DSL, dat geen point-to-point-link creëerde en PPP en CHAP . niet kon ondersteunen

ISP’s waarderen PPP vanwege de functies voor authenticatie, accounting en linkbeheer. Klanten waarderen het gemak en de beschikbaarheid van de Ethernet-verbinding. Ethernet-koppelingen bieden echter geen native ondersteuning voor PPP. Een oplossing voor dit probleem is gemaakt, PPP over Ethernet (PPPoE). Zoals weergegeven in de volgende afbeelding, maakt PPPoE het verzenden van PPP-frames mogelijk die zijn ingekapseld in Ethernet-frames.

PPP frames over een PPPoE verbinding

6.3.3.2. PPPoE concepten

Zoals te zien is in de afbeelding, is de router van de klant meestal verbonden met een DSL-modem via een Ethernet-kabel. PPPoE creëert een PPP-tunnel via een Ethernet-verbinding. Hierdoor kunnen PPP-frames via de Ethernet-kabel naar de ISP worden verzonden vanaf de router van de klant. De modem converteert de Ethernet-frames naar PPP-frames door de Ethernet-headers te strippen. De modem verzendt deze PPP-frames vervolgens op het DSL-netwerk van de ISP.

Tunnelen om een PPP verbinding over Ethernet te creeëren

6.3.2. PPPoE configureren

6.3.2.1. PPPeE configuratie

Met de mogelijkheid om PPP-frames tussen de routers te verzenden en te ontvangen, zou de ISP hetzelfde authenticatiemodel kunnen blijven gebruiken als bij analoog en ISDN. Om het allemaal te laten werken, hebben de client- en ISP-routers aanvullende configuratie nodig, inclusief PPP-configuratie. Houd rekening met het volgende om de configuratie te begrijpen:

 1. Om een ​​PPP-tunnel te maken, gebruikt de configuratie een dialer-interface. Een dialer-interface is een virtuele interface. De PPP-configuratie wordt op de dialer-interface geplaatst, niet op de fysieke interface. De dialer-interface wordt gemaakt met behulp van de interface-kiezernummeropdracht. De client kan een statisch IP-adres configureren, maar zal waarschijnlijk automatisch een openbaar IP-adres krijgen van de ISP.
 2. De PPP CHAP-configuratie definieert meestal eenrichtingsauthenticatie; daarom authenticeert de ISP de klant. De hostnaam en het wachtwoord die zijn geconfigureerd op de router van de klant, moeten overeenkomen met de hostnaam en het wachtwoord die zijn geconfigureerd op de ISP-router. Merk in de afbeelding op dat de CHAP-gebruikersnaam en het wachtwoord overeenkomen met de instellingen op de ISP-router.
 3. De fysieke Ethernet-interface die verbinding maakt met de DSL-modem wordt vervolgens ingeschakeld met het commando pppoe enable waarmee PPPoE wordt ingeschakeld en de fysieke interface wordt gekoppeld aan de dialer-interface. De dialer-interface is gekoppeld aan de Ethernet-interface met de dialer-pool en pppoe-client-opdrachten, met hetzelfde nummer. Het nummer van de kiezerinterface hoeft niet overeen te komen met het nummer van de kiezerpool.
 4. De maximale transmissie-eenheid (MTU) moet worden ingesteld op 1492, in plaats van de standaardwaarde van 1500, om plaats te bieden aan de PPPoE-headers.
interface dialer 2
 encapsulation ppp
 ip address negotiated

 ppp chap hostname Fred
 ppp chap password Barney

  ip mtu 1492
  dialer pool 1

interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 pppoe enable
 pppoe-client dial-pool-number 1

6.4. Samenvatting

Breedbandtransmissie wordt geleverd door een breed scala aan technologieën, waaronder digitale abonneelijn (DSL), fiber-to-the-home, coaxiale kabelsystemen, draadloos en satelliet. Deze transmissie vereist extra componenten aan de thuiskant en aan de bedrijfskant.

DOCSIS is een CableLabs-standaard die de toevoeging van snelle gegevensoverdracht aan een bestaand CATV-systeem mogelijk maakt. De bandbreedte voor internetservice via een CATV-lijn kan tot 160 Mb/s downstream zijn met de nieuwste versie van DOCSIS, en tot 120 Mb/s upstream tegelijk. Het vereist het gebruik van een Cable Modem Termination System (CMTS) aan het hoofdeinde van de kabeloperator en een kabelmodem (CM) aan het abonneeeinde

De twee basistypen van DSL-technologieën zijn ADSL en Symmetrisch (SDSL). ADSL biedt de gebruiker een hogere downstream-bandbreedte dan uploadbandbreedte. SDSL biedt in beide richtingen dezelfde capaciteit. DSL kan een bandbreedte bieden van meer dan 40 Mbps. DSL vereist het gebruik van een DSLAM bij de vervoerder CO en een transceiver, vaak ingebouwd in een thuisrouter, aan de kant van de klant.

Draadloze breedbandoplossingen omvatten gemeentelijke Wi-Fi, WiMAX, mobiel/mobiel en satellietinternet. Gemeentelijke Wi-Fi mesh-netwerken worden niet op grote schaal ingezet. De WiMAX-bitsnelheid is beperkt tot 2 Mbps per abonnee. Mobiele/mobiele dekking kan beperkt zijn en bandbreedte kan een probleem zijn. Satelliet-internet is relatief duur en beperkt, maar het kan de enige manier zijn om toegang te verlenen.

Als er meerdere breedbandverbindingen beschikbaar zijn naar een bepaalde locatie, moet een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd om de beste oplossing te bepalen. De beste oplossing kan zijn om verbinding te maken met meerdere serviceproviders om redundantie en betrouwbaarheid te bieden.