8.0 EIGRP geavanceerde configuraties en probleemoplossing

8.0.1. Introductie

EIGRP is een veelzijdig routeringsprotocol dat op veel manieren kan worden verfijnd. Twee van de belangrijkste afstemmingsmogelijkheden zijn de mogelijkheid om routes samen te vatten en de mogelijkheid om taakverdeling te implementeren. Andere afstemmingsmogelijkheden zijn onder meer de mogelijkheid om een standaardwaarde te verspreiden, timers af te stemmen en authenticatie tussen EIGRP-buren te implementeren om de veiligheid te vergroten.

8.1. EIGRP fijnafstelling

8.1.1. Automatische samenvatting

8.1.1.1. Netwerk topologie

Voordat u de EIGRP-functies gaat verfijnen, moet u beginnen met een basisimplementatie van EIGRP. De volgende afbeelding toont de referentienetwerktopologie die voor dit hoofdstuk wordt gebruikt.

EIGRP voor IPv4-to

Het volgend voorbeelden toont de IPv4-interfaceconfiguraties en de EIGRP-implementaties op respectievelijk R1, R2 en R3.

R1# show running-config
<Output omitted>
version 15.2
!
interface GigabitEthernet0/0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
 bandwidth 64
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.252 clock rate 64000
!	
interface Serial0/0/1 ip address 192.168.10.5 255.255.255.252
! router eigrp 1 network 172.16.0.0 network 192.168.10.0 eigrp router-id 1.1.1.1
Example 7-2 Starting IPv4 Interface and EIGRP for IPv4 Configuration for R2

R2# show running-config
<Output omitted>
version 15.2 
! interface GigabitEthernet0/0 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
 bandwidth 64
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.252
!
interface Serial0/0/1	
 bandwidth 1024	
 ip address 192.168.10.9 255.255.255.252 clock rate 64000
! interface Serial0/1/0 ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
! router eigrp 1 network 172.16.0.0 network 192.168.10.8 0.0.0.3 eigrp router-id 2.2.2.2
Example 7-3 Starting IPv4 Interface and EIGRP for IPv4 Configuration for R3

R3# show running-config
<Output omitted>
version 15.2
! interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0 ip address 192.168.10.6 255.255.255.252 clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
 bandwidth 1024
 ip address 192.168.10.10 255.255.255.252
! router eigrp 1 network 192.168.1.0 network 192.168.10.4 0.0.0.3 network 192.168.10.8 0.0.0.3 eigrp router-id 3.3.3.3

De typen seriële interfaces en de bijbehorende bandbreedtes komen niet noodzakelijk overeen met de meest voorkomende typen verbindingen die tegenwoordig in netwerken worden aangetroffen. De bandbreedtes van de seriële verbindingen die in deze topologie worden gebruikt, helpen bij het verklaren van de berekening van de routeringsprotocolstatistieken en het proces van de beste padselectie.

Merk op dat de bandbreedteopdracht op de seriële interfaces werd gebruikt om de standaardbandbreedte van 1544 Kbps te wijzigen.
In dit hoofdstuk wordt de ISP-router gebruikt als de gateway van het routeringsdomein naar internet. Alle drie de routers draaien Cisco IOS versie 15.2.

8.1.1.2. EIGRP Automatische samenvatting

Een van de meest gebruikelijke afstemmingsmethoden met EIGRP is het in- en uitschakelen van automatische routesamenvatting. Routesamenvatting stelt een router in staat netwerken te groeperen en deze als één grote groep te adverteren met behulp van een enkele, samengevatte route. De snelle groei van netwerken maakt het noodzakelijk om routes samen te kunnen vatten.

Een borderrouter is een router die zich aan de rand van een netwerk bevindt. Deze router moet in staat zijn om alle bekende netwerken binnen zijn routeringstabel te adverteren naar een direct aangesloten netwerkrouter of ISP-router. Deze convergentie kan mogelijk resulteren in zeer grote routeringstabellen. Stel je voor dat een enkele router 10 verschillende netwerken had en alle 10 route-items naar een verbindende router moest adverteren. Wat als die verbindende router ook 10 netwerken had en alle 20 routes naar een ISP-router moest adverteren? Als elke enterprise-router dit patroon zou volgen, zou de routeringstabel van de ISP-router enorm zijn.

Om het aantal routeringsadvertenties en de grootte van routeringstabellen te beperken, biedt EIGRP functies voor het samenvatten van routes. Samenvatten vermindert het aantal vermeldingen in routeringsupdates en verlaagt het aantal vermeldingen in lokale routeringstabellen. Het vermindert ook het bandbreedtegebruik voor routeringsupdates en resulteert in snellere zoekopdrachten in routeringstabellen.

EIGRP kan worden ingeschakeld om automatische samenvattingen uit te voeren bij klassegrenzen. Dit betekent dat EIGRP subnetten automatisch herkent als een enkel klasse A-, B- of C-netwerk, en er wordt slechts één item in de routeringstabel gemaakt voor de samenvattingsroute. Als gevolg hiervan gaat al het verkeer dat bestemd is voor de subnetten over dat ene pad.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van hoe automatisch samenvatten werkt.

Automatische samenvatting bij een klassevolle netwerkgrens

Routers R1 en R2 zijn beide geconfigureerd met EIGRP voor IPv4 met automatische samenvatting. R1 heeft drie subnetten in de routeringstabel: 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/24. In de klassevolle netwerkadresseringsarchitectuur worden deze subnetten allemaal beschouwd als onderdeel van een groter klasse B-netwerk, 172.16.0.0/16. EIGRP op router R1 is geconfigureerd voor automatische samenvatting. Daarom, wanneer het zijn routeringsupdate naar R2 stuurt, vat het de drie /24 subnetten samen als een enkel netwerk van 172.16.0.0/16. Dit vermindert het aantal verzonden routeringsupdates en het aantal vermeldingen in de IPv4-routeringstabel van R2.

Al het verkeer dat bestemd is voor de drie subnetten gaat over het ene pad. R2 onderhoudt geen routes naar afzonderlijke subnetten en er wordt geen informatie over het subnet geleerd.

In een bedrijfsnetwerk is het gekozen pad om de samenvattende route te bereiken mogelijk niet de beste keuze voor het verkeer dat elk afzonderlijk subnet probeert te bereiken. De enige manier waarop alle routers de beste routes voor elk afzonderlijk subnet kunnen vinden, is dat buren subnetinformatie verzenden. In deze situatie moet automatische samenvatting worden uitgeschakeld. Als automatische samenvatting is uitgeschakeld, zijn updates klasseloos en bevatten ze subnetinformatie.

8.1.1.3. Automatische samenvatting EIGRP configureren

EIGRP voor IPv4 automatische samenvatting is standaard uitgeschakeld vanaf Cisco IOS versie 15.0(1)M en 12.2(33). Daarvoor was automatische samenvatting standaard ingeschakeld, wat betekent dat EIGRP elke keer dat de EIGRP-topologie een grens tussen twee verschillende grote klassennetwerken overschreed automatisch een samenvatting uitvoerde.
In voorbeeld 7-4 geeft de uitvoer van de opdracht show ip protocols op R1 aan dat automatische EIGRP-samenvatting is uitgeschakeld.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "eigrp 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set  Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
<Output omitted>
 Automatic Summarization: disabled
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
  172.16.0.0
  192.168.10.0
<Output omitted>	
R1#

R1 draait op IOS 15.2 en daarom is de automatische samenvatting van EIGRP standaard uitgeschakeld. Het volgend voorbeeld toont de huidige routeringstabel voor R3.

R3# show ip route eigrp
<Output omitted>
 
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/2170112] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3012096] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
            [90/41024000] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
R3#

Merk op dat de IPv4-routeringstabel voor R3 alle netwerken en subnetten binnen het EIGRP-routeringsdomein bevat. Om automatische samenvatting voor EIGRP in te schakelen, voert u de auto-summary routerconfiguratieopdracht in op alle drie de routers, zoals weergegeven in het onderstaand voorbeeld. De no vorm van deze opdracht wordt gebruikt om automatische samenvatting uit te schakelen.

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# auto-summary
R1(config-router)#
*Mar 9 19:40:19.342: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.10.6 (Serial0/0/1) is resync: summary configured
*Mar 9 19:40:19.342: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.10.6 (Serial0/0/1) is resync: summary up, remove components
*Mar 9 19:41:03.630: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.10.6 
(Serial0/0/1) is resync: peer graceful-restart

R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# auto-summary
R2(config-router)#

R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# auto-summary
R3(config-router)#

8.1.1.4. Auto-samenvatting verifiëren: show ip-protocols

In de bovenstaande afbeelding zie je dat het EIGRP-routeringsdomein drie klassevolle netwerken heeft:

 • 172.16.0.0/16 klasse B-netwerk bestaande uit de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/30
 • 192.168.10.0/24 klasse C-netwerk bestaande uit de subnetten 192.168.10.4/30 en 192.168.10.8/30
 • 192.168.1.0/24 klasse C-netwerk, dat niet is gesubnetteerd

De uitvoer van de opdracht show ip protocols van R1 in het volgend voorbeeld laat zien dat automatische samenvatting nu is ingeschakeld.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set  Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
<Output omitted>

Automatic Summarization: enabled
  192.168.10.0/24 for Gi0/0, Se0/0/0
   Summarizing 2 components with metric 2169856	
  172.16.0.0/16 for Se0/0/1
   Summarizing 3 components with metric 2816
<Output omitted>	
R1#

De uitvoer in het bovenstaand voorbeeld geeft ook aan welke netwerken zijn samengevat en op welke interfaces. Merk op dat R1 twee netwerken samenvat in zijn EIGRP-routeringsupdates:

 • 192.168.10.0/24 stuurde de GigabitEthernet 0/0 en Serial 0/0/0-interfaces.
 • 172.16.0.0/16 stuurde de seriële 0/0/1-interface.

R1 heeft de subnetten 192.168.10.4/30 en 192.168.10.8/30 in zijn IPv4-routeringstabel. Zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding, vat R1 de twee gemarkeerde subnetten samen als 192.168.10.0/24.

R1 stuurt vervolgens het samengevatte adres 192.168.10.0/24 door naar zijn buren via zijn seriële 0/0/0- en GigabitEthernet 0/0-interfaces. Omdat R1 geen EIGRP-buren heeft die zijn aangesloten op de GigabitEthernet 0/0-interface, wordt de samengevatte routeringsupdate alleen ontvangen door R2.

R1 heeft ook de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/30 in zijn IPv4-routeringstabel. Zoals geïllustreerd in figuur 7.4, vat R1 deze drie gemarkeerde subnetten samen als 172.16.0.0/16.

R1 stuurt vervolgens het samengevatte adres 172.16.0.0/16 uit zijn seriële 0/0/1-interface naar R3. R2 is ook geconfigureerd voor automatische samenvatting en adverteert hetzelfde samenvattingsadres 172.16.0.0/16 naar R3. In dit voorbeeld zou R3 R1 selecteren als de opvolger van 172.16.0.0/16 omdat het een kleinere haalbare afstand heeft vanwege de hogere bandbreedte van de R3-naar-R1 seriële interfacelink.

R1 192.168.10.0/24 Samenvatting

Merk op dat de samengevatte update van 172.16.0.0/16 niet wordt verzonden via de GigabitEthernet 0/0- en seriële 0/0/0-interfaces van R1. Dit komt omdat deze twee interfaces lid zijn van hetzelfde 172.16.0.0/16 klasse B-netwerk. De niet-samengevatte routeringsupdate 172.16.1.0/24 wordt verzonden door R1 naar R2.

Samengevatte updates worden alleen verzonden via interfaces op verschillende grote klassevolle netwerken. In dit voorbeeld adverteerde R1 voor het 172.16.0.0/16-netwerk naar R3 omdat de R1-naar-R3-link zich op een ander klassevol netwerk bevindt (dat wil zeggen 192.168.10.0/24).

8.1.1.5. Automatische samenvatting verifiëren: topologietabel

De routeringstabellen van R1 en R2 bevatten subnetten van het 172.16.0.0/16-netwerk. Daarom adverteren beide routers, zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding, de samenvattende route van 172.16.0.0/16 naar R3.

R3 bronnen for 172.16.0.0/16

Gebruik de opdracht show ip eigrp topology all-links om alle inkomende EIGRP-routes te bekijken, zoals weergegeven in het volgend voorbeeld.

R3# show ip eigrp topology all-links
 
P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 2170112, serno 9     via 192.168.10.5 (2170112/2816), Serial0/0/0     via 192.168.10.9 (3012096/2816), Serial0/0/1
 
<Output omitted>
R3#

De uitvoer verifieert dat R3 de samenvattingsroute 172.16.0.0/16 heeft ontvangen van zowel R1 (dat wil zeggen 192.168.10.5) als R2 (dat wil zeggen 192.168.10.9). Merk op dat er maar één opvolger is gekozen. Dit is de link naar R1 vanwege de snellere interfacebandbreedte.

De optie all-links toont alle ontvangen updates, inclusief routes van de haalbare opvolger (FS). In dit geval kwalificeert R2 zich als een FS omdat de gerapporteerde afstand (RD) van 2816 kleiner is dan de haalbare afstand (FD) van 2.170.112 via R1.

8.1.1.6. Automatische samenvatting verifiëren: routeringstabel

Het volgend voorbeeld geeft de routeringstabel weer wanneer automatische samenvatting niet is ingeschakeld, wat de standaard is sinds IOS 15.0(1)M.

R3# show ip route eigrp
<Output omitted>
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/2170112] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3012096] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
           [90/41024000] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
R3#

Zoals weergegeven in het voorgaande voorbeeld, verschijnen alle subnetten in de routeringstabel wanneer automatische samenvatting is ingeschakeld.

Het volgend voorbeeld laat zien hoe de routeringstabel kan worden weergegeven nadat samenvatting is ingeschakeld met behulp van de opdracht auto-summary.

R3# show ip route eigrp
<Output omitted>
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/2170112] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3012096] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 02:21:10, Serial0/0/1
           [90/41024000] via 192.168.10.5, 02:21:10, Serial0/0/0
R3#

Merk op dat met automatische samenvatting ingeschakeld, de routeringstabel van R3 nu alleen het enkele klasse B-netwerkadres 172.16.0.0/16 bevat. De opvolger of next-hop router is R1, via 192.168.10.5.

Opmerking: Automatische samenvatting is alleen een optie bij EIGRP voor IPv4. Classful adressering bestaat niet in IPv6; daarom is er geen automatische samenvatting nodig met EIGRP voor IPv6.

Een probleem dat samenhangt met automatische routesamenvatting is dat een overzichtsadres ook adverteert met netwerken die niet beschikbaar zijn op de advertentierouter. R1 adverteert bijvoorbeeld met het overzichtsadres 172.16.0.0/16, maar het is eigenlijk alleen verbonden met de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/30. Daarom kan R1 inkomende pakketten ontvangen naar bestemmingen die niet bestaan. Dit zou een probleem kunnen zijn als R1 een standaardgateway had geconfigureerd, omdat het op zijn beurt een verzoek zou doorsturen naar een bestemming die niet bestaat.

EIGRP vermijdt dit probleem door een netwerkroute voor de klassevolle netwerkroute toe te voegen aan de routeringstabel. Deze netwerkingang routeert pakketten naar een Null-interface. De Null0-interface, algemeen bekend als “de bit-emmer”, is een virtuele IOS-interface die een weg naar nergens is. Pakketten die overeenkomen met een route met een Null0 exit-interface worden weggegooid.

Het volgend voorbeeld geeft de routeringstabel van R1 weer. Merk op dat de twee gemarkeerde items samenvattende routes zijn voor 172.16.0.0/16 en 192.168.10.0/24 naar Null0. Als R1 een pakket ontvangt dat bestemd is voor een netwerk dat wordt geadverteerd door het classful mask maar niet bestaat, verwijdert het het pakket en stuurt het een meldingsbericht terug naar de bron.

R1# show ip route
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
D    172.16.0.0/16 is a summary, 00:03:06, Null0
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D    172.16.2.0/24 [90/40512256] via 172.16.3.2, 00:02:52, Serial0/0/0
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
D   192.168.1.0/24 [90/2170112] via 192.168.10.6, 00:02:51, Serial0/0/1
   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D    192.168.10.0/24 is a summary, 00:02:52, Null0
C    192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
D    192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:02:59, Serial0/0/1
R1#

EIGRP voor IPv4 bevat automatisch een Null0-samenvattingsroute wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Automatische samenvatting is ingeschakeld.
 • Er is ten minste één subnet dat via EIGRP is geleerd.
 • Er zijn twee of meer opdrachten voor de configuratiemodus van de netwerk EIGRP-router.

8.1.1.7. Samenvatting Route (7.1.1.7)

De topologie in onderstaande afbeelding biedt een scenario waarin wordt uitgelegd hoe automatische samenvattingen een routeringslus kunnen veroorzaken.

Voorbeeld van een routeringslus

Details van de nummering in de afbeelding zijn als volgt:

 1. R1 heeft een standaardroute, 0.0.0.0/0, via de ISP-router.
 2. R1 stuurt een routeringsupdate naar R2 die de standaardroute bevat.
 3. R2 installeert de standaardroute van R1 in zijn IPv4-routeringstabel.
 4. De routeringstabel van R2 bevat de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/24 in de routeringstabel.
 5. R2 stuurt een samengevatte update naar R1 voor het 172.16.0.0/16-netwerk.
 6. R1 installeert de samengevatte route voor 172.16.0.0/16 via R2.
 7. R1 ontvangt een pakket voor 172.16.4.10. Omdat R1 een route heeft voor 172.16.0.0/16 via R2, stuurt het het pakket door naar R2.
 8. R2 ontvangt het pakket met het bestemmingsadres 172.16.4.10 van R1. Het pakket komt niet overeen met een specifieke route, dus door de standaardroute in de routeringstabel te gebruiken, stuurt R2 het pakket terug naar R1.
 9. Het pakket voor 172.16.4.10 loopt tussen R1 en R2 totdat de TTL verloopt en het pakket wordt verwijderd.

EIGRP gebruikt de Null0-interface om de zojuist beschreven typen routeringslussen te voorkomen. De topologie in de volgende afbeelding biedt een scenario waarin wordt uitgelegd hoe de Null0-route de routeringslus die in het vorige scenario is geïllustreerd, voorkomt.

Null0-route wordt gebruikt voor luspreventie

Details van de nummering in de afbeelding zijn als volgt:

 1. R1 heeft een standaardroute, 0.0.0.0/0, via de ISP-router.
 2. R1 stuurt een routeringsupdate naar R2 die de standaardroute bevat.
 3. R2 installeert de standaardroute van R1 in zijn IPv4-routeringstabel.
 4. De routeringstabel van R2 bevat de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 en 172.16.3.0/24 in de routeringstabel.
 5. R2 installeert de 172.16.0.0/16 samenvattingsroute naar Null0 in zijn routeringstabel.
 6. R2 stuurt een samengevatte update naar R1 voor het 172.16.0.0/16-netwerk.
 7. R1 installeert de samengevatte route voor 172.16.0.0/16 via R2.
 8. R1 ontvangt een pakket voor 172.16.4.10. Omdat R1 een route heeft voor 172.16.0.0/16 via R2, stuurt het het pakket door naar R2.
 9. R2 ontvangt het pakket met het bestemmingsadres 172.16.4.10 van R1. Het pakket komt niet overeen met een specifiek subnet van 172.16.0.0, maar komt wel overeen met de 172.16.0.0/16 samenvattingsroute naar Null0. Met behulp van de Null0-route wordt het pakket weggegooid.

Een samenvattende route op R2 voor 172.16.0.0/16 naar de Null0-interface verwijdert alle pakketten die beginnen met 172.16.xx en die niet langer overeenkomen met een van de subnetten 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 , of 172.16.3.0/24.

Zelfs als R2 een standaardroute van 0.0.0.0/0 in zijn routeringstabel heeft, is de Null0-route een langere match.

Opmerking: De Null0-samenvattingsroute wordt verwijderd wanneer autosummarization is uitgeschakeld met behulp van de opdracht no auto-summary routerconfiguratiemodus.

8.1.2. Standaard routevoortplanting

8.1.2.1. Een standaard statische route propageren

Het gebruik van een statische route naar 0.0.0.0/0 als standaardroute is niet afhankelijk van het routeringsprotocol. De quad zero standaard statische route kan worden gebruikt met alle momenteel ondersteunde routeringsprotocollen. De standaard statische route wordt meestal geconfigureerd op de router die een verbinding heeft met een netwerk buiten het EIGRP-routeringsdomein (bijvoorbeeld een ISP).

Zoals te zien is in de volgende afbeelding, is R2 een gateway-router die het EIGRP-routeringsdomein verbindt met internet.

EIGRP voor IPv4-topologie: standaardrouteverbreiding

Wanneer de standaard statische route is geconfigureerd op de edge-router, is het noodzakelijk om die route door het EIGRP-domein te verspreiden. Een methode om een ​​standaard statische route binnen het EIGRP-routeringsdomein te verspreiden, is door de opdracht statische herdistributie te gebruiken. Het herdistribueer statische commando vertelt EIGRP om statische routes op te nemen in zijn EIGRP-updates naar andere routers.

Het volgend voorbeeld toont de configuratie van de standaard statische route en het herdistribueer statische commando op router R2.

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# redistribute static

Het volgend voorbeeld controleert of de standaardroute is ontvangen door router R2 en is geïnstalleerd in de IPv4-routeringstabel.

R2# show ip route | include 0.0.0.0
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/0	
R2#	

In het volgend voorbeeld verifieert de opdracht show ip protocols dat R2 statische routes herverdeelt binnen het EIGRP-routeringsdomein.

R2# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "eigrp 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set  Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 Redistributing: static	
 EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)

<Output omitted>	

8.1.2.2. De gepropageerde standaardroute verifiëren

In dit scenario is R2 de edge-router die is geconfigureerd om een standaard statische route door te geven aan andere EIGRP-routers.

Het volgend voorbeeld toont een deel van de IPv4-routeringstabellen voor R1 en R3.

R1# show ip route | include 0.0.0.0
Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 00:25:23, Serial0/0/1
R1#

R3# show ip route | include 0.0.0.0
Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3139840] via 192.168.10.9, 00:27:17, Serial0/0/1
R3#

Let in de routeringstabellen voor R1 en R3 op de routeringsbron en de administratieve afstand voor de nieuwe standaardroute die is geleerd met behulp van EIGRP. De vermelding voor de door het EIGRP geleerde standaardroute wordt als volgt geïdentificeerd:

 • D – Deze route is geleerd van een EIGRP-routeringsupdate.
 • * – De route is een kandidaat voor een standaardroute.
 • EX – De route is een externe EIGRP-route, in dit geval een statische route buiten het EIGRP-routeringsdomein.
 • 170 – Dit is de administratieve afstand van een externe EIGRP-route.

Merk op dat R1 R3 selecteert als de opvolger van de standaardroute omdat deze een kleinere haalbare afstand heeft. Standaardroutes bieden een standaardpad naar buiten het routeringsdomein en minimaliseren, net als overzichtsroutes, het aantal vermeldingen in de routeringstabel.

8.1.2.3. EIGRP voor IPv6: standaardroute

Bedenk dat EIGRP aparte tabellen bijhoudt voor IPv4 en IPv6. Daarom moet een IPv6-standaardroute afzonderlijk worden gepropageerd, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

EIGRP voor IPv4-topologie: standaardrouteverbreiding

Net als bij EIGRP voor IPv4, wordt bij EIGRP voor IPv6 een standaard statische route geconfigureerd op de gateway-router (R2), zoals weergegeven in het volgend voorbeeld.

R2(config)# ipv6 route ::/0 serial 0/1/0
R2(config)# ipv6 router eigrp 2
R2(config-router)# redistribute static

Het ::/0-voorvoegsel en de lengte van het voorvoegsel zijn gelijk aan het 0.0.0.0 0.0.0.0-adres en subnetmasker dat in IPv4 wordt gebruikt. Beide zijn volledig nul adressen met een /0 prefix lengte.

Er is geen specifieke IPv6-opdracht om de standaard statische IPv6-route opnieuw te distribueren. De standaard statische IPv6-route wordt opnieuw gedistribueerd in de EIGRP voor het IPv6-domein met behulp van dezelfde statische herdistributie-opdracht die wordt gebruikt in EIGRP voor IPv4.

Opmerking: Sommige IOS’s vereisen mogelijk dat de opdracht statische herdistributie de EIGRP-metrische parameters bevat voordat de statische route opnieuw kan worden gedistribueerd.

U kunt de verspreiding van de statische standaardroute van IPv6 controleren door de IPv6-routeringstabel van R1 te onderzoeken met behulp van de opdracht show ipv6 route, zoals weergegeven in het volgend voorbeeld. Merk op dat het opvolger- of volgende-hopadres niet R2 maar R3 is. Dit komt omdat R3 een beter pad naar R2 biedt tegen lagere kosten dan R1.

R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
    B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
    IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
    ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
    O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
    ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 EX ::/0 [170/3523840]   via FE80::3, Serial0/0/1
<output omitted>
R1#

8.1.3. Verfijning van EIGRP-interfaces

8.1.3.1. EIGRP-bandbreedtegebruik

Standaard gebruikt EIGRP slechts tot 50 procent van de bandbreedte van een interface voor EIGRP-informatie. Dit voorkomt dat het EIGRP-proces een link te veel gebruikt en onvoldoende bandbreedte toestaat voor de routering van normaal verkeer.

Gebruik de interfaceconfiguratieopdracht ip bandwidth-percent eigrp as-number percent om het percentage bandbreedte te configureren dat EIGRP op een interface kan gebruiken. De opdracht gebruikt de hoeveelheid geconfigureerde bandbreedte (of de standaardbandbreedte) bij het berekenen van het percentage dat EIGRP kan gebruiken.

In de volgende afbeelding delen R1 en R2 een zeer trage 64 Kbps-verbinding.

Afbeelding 7-11 EIGRP voor IPv4-topologie: bandbreedte

In ht volgend voorbeeld wordt EIGRP geconfigureerd om niet meer dan 50 procent van de bandbreedte op de link tussen R2 en R1 en niet meer dan 75 procent van de bandbreedte op de link tussen R2 en R3 te gebruiken.

R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 50

R2(config)# interface serial 0/0/0
R2(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 50
R2(config-if)# interface serial 0/0/1
R2(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

R3(config)# interface serial 0/0/1
R3(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

In dit voorbeeld gebruikt EIGRP nooit meer 32 Kbps van de bandbreedte van de link voor EIGRP-pakketverkeer tussen R2 en R1. Gebruik de no-vorm van deze opdracht om de standaardwaarde te herstellen.

Om het percentage bandbreedte te configureren dat EIGRP kan gebruiken voor IPv6 op een interface, gebruikt u de interfaceconfiguratieopdracht ipv6 bandwidth-percentage eigrp as-number percent. Gebruik de no-vorm van deze opdracht om de standaardwaarde te herstellen.

Het volgend voorbeeld toont de configuratie van de interfaces tussen R1 en R2 om de bandbreedte te beperken die door EIGRP voor IPv6 wordt gebruikt.

R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp 2 50
R1(config-if)#

R2(config)# interface serial 0/0/0
R2(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp 2 50
R2(config-if)#

8.1.3.2. Hello en Hold-timers

EIGRP gebruikt Hello-pakketten om de verbindingsstatus van zijn buur vast te stellen en te bewaken. De wachttijd vertelt de router de maximale tijd die de router moet wachten om het volgende Hello-pakket te ontvangen voordat die buur onbereikbaar wordt verklaard.

Hello-intervallen en wachttijden kunnen per interface worden geconfigureerd en hoeven niet overeen te komen met andere EIGRP-routers om aangrenzende verbindingen tot stand te brengen of te behouden.

Gebruik de interfaceconfiguratieopdracht ip hello-interval eigrp as-number seconds om een ​​ander hello-interval te configureren. Als het hello-interval wordt gewijzigd, zorg er dan voor dat de waarde voor de vasthoudtijd gelijk is aan of groter is dan het hallo-interval. Anders wordt de nabijheid van de buren verlaagd nadat de wachttijd is verstreken en vóór het volgende hallo-interval.

Gebruik de interfaceconfiguratieopdracht ip hold-time eigrp as-number seconds om een ​​andere hold-tijd te configureren. De secondenwaarde voor zowel hello- als hold-tijdintervallen kan variëren van 1 tot 65.535.

De onderstaande tabel toont de standaard hallo-intervallen en hold-timers voor EIGRP.

BandbreedteLink voorbeeldStandaard Hello intervalStandaard wachttijd
1.544 MbpsMultipoint Frame Relay60 seconden180 seconden
Groter dan 1.544 MbpsT1, Ethernet5 seconden15 seconden

Het volgend voorbeeld toont de configuratie van R1 om een hallo-interval van 50 seconden en een vasthoudtijd van 150 seconden te gebruiken. Het nee-formulier kan voor beide opdrachten worden gebruikt om de standaardwaarden te herstellen.

R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 50
R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 150

De hello-intervaltijd en houdtijd hoeven niet overeen te komen voor twee routers om een EIGRP-nabijheid te vormen. EIGRP voor IPv6 gebruikt dezelfde hello-interval en wachttijden als EIGRP voor IPv4. De opdrachten voor de interfaceconfiguratiemodus zijn vergelijkbaar met die voor IPv4.

Gebruik de interfaceconfiguratieopdracht ipv6 hello-interval eigrp as-number seconds om het hello-interval te wijzigen en gebruik de opdracht ipv6 hold-time eigrp as-number seconds om de wachttijd te wijzigen.

Het volgend voorbeeld toont de hello-interval- en houdtijdconfiguraties voor R1 en R2 met EIGRP voor IPv6.

R1(config)# inter serial 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 hello-interval eigrp 2 50
R1(config-if)# ipv6 hold-time eigrp 2 150

R2(config)# inter serial 0/0/0
R2(config-if)# ipv6 hello-interval eigrp 2 50
R2(config-if)# ipv6 hold-time eigrp 2 150

8.1.3.3. Load Balancing IPv4

Load balancing met gelijke kosten is het vermogen van een router om uitgaand verkeer te distribueren met behulp van alle interfaces die dezelfde statistiek hebben vanaf het bestemmingsadres. Load balancing maakt efficiënter gebruik van netwerksegmenten en bandbreedte. Voor IP past Cisco IOS Software standaard taakverdeling toe met maximaal vier paden met gelijke kosten.

De topologie in de volgende afbeelding laat bijvoorbeeld zien dat R3 twee EIGRP-routes met gelijke kosten heeft voor het 172.16.3.0/30-netwerk tussen R1 en R2. De ene route is via R1 op 192.168.10.4/30 en de andere route is via R2 op 192.168.10.8/30.

Afbeelding 7-11 EIGRP voor IPv4-topologie: taakverdeling

De opdracht show ip protocols kan worden gebruikt om het aantal paden met gelijke kosten te verifiëren dat momenteel op de router is geconfigureerd. Het volgend voorbeeld toont het resultaat van de opdracht show ip protocols op R3.

De uitvoer in het onderstaand voorbeeld laat zien dat R3 maximaal vier gelijke kostenpaden kan gebruiken.

R3# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  NSF-aware route hold timer is 240
  Router-ID: 3.3.3.3
  Topology : 0 (base)
   Active Timer: 3 min
   Distance: internal 90 external 170
   Maximum path: 4	
   Maximum hopcount 100
   Maximum metric variance 1 Automatic Summarization: disabled
 Address Summarization:
  192.168.0.0/22 for Se0/0/0, Se0/0/1
   Summarizing 3 components with metric 2816	
 Maximum path: 4	
 
<Output omitted>	

Het volgend voorbeeld laat zien dat R3 twee EIGRP-routes met gelijke kosten heeft voor het 172.16.3.0/30-netwerk. De ene route is via R1 op 192.168.10.5 en de andere route is via R2 op 192.168.10.9.

R3# show ip route eigrp
 
<Output omitted>
 
Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0 
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3139840] via 192.168.10.9, 00:14:24, Serial0/0/1
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    172.16.1.0/24 [90/2170112] via 192.168.10.5, 00:14:28, Serial0/0/0
D    172.16.2.0/24 [90/3012096] via 192.168.10.9, 00:14:24, Serial0/0/1
D    172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:14:24, Serial0/0/1	
           [90/41024000] via 192.168.10.5, 00:14:24, Serial0/0/0	
D   192.168.0.0/22 is a summary, 00:14:40, Null0
R3#	

In de topologie van de bovenstaand afbeelding kan het lijken alsof het pad via R1 de betere route is, omdat er een 1544 Kbps-link is tussen R3 en R1, terwijl de link naar R2 slechts een 1024 Kbps-link is. EIGRP gebruikt echter alleen de langzaamste bandbreedte in zijn samengestelde metriek, namelijk de 64 Kbps-verbinding tussen R1 en R2. Beide paden hebben dezelfde 64 Kbps-link als de langzaamste bandbreedte, waardoor beide paden gelijk zijn, zoals weergegeven in het bovenstaand voorbeeld.

Wanneer een pakket procesgeschakeld is, vindt load balancing over paden met gelijke kosten plaats per pakket. Wanneer pakketten snel worden geschakeld, vindt load balancing over paden met gelijke kosten plaats per bestemming. Cisco Express Forwarding kan zowel per pakket als per bestemming load balancing uitvoeren.

Cisco IOS maakt standaard load balancing mogelijk met maximaal vier paden met gelijke kosten; dit kan echter worden gewijzigd. Door de maximum-paths value router-configuratiemodusopdracht te gebruiken, kunt u maximaal 32 routes met gelijke kosten in de routeringstabel behouden. Het waardeargument verwijst naar het aantal paden dat moet worden onderhouden voor taakverdeling. Als de waarde is ingesteld op 1, is taakverdeling uitgeschakeld.

8.1.3.4. Load Balancing IPv6

De volgende afbeelding toont de EIGRP voor IPv6-netwerktopologie.

EIGRP voor IPv6-topologie: taakverdeling

De seriële verbindingen in de topologie hebben dezelfde bandbreedte die wordt gebruikt in de EIGRP voor IPv4-topologie. Net als in het vorige scenario voor IPv4, heeft R3 twee EIGRP-routes met gelijke kosten voor het netwerk tussen R1 en R2, 2001:DB8:CAFE:A001::/64. De ene route is via R1 bij FE80::1 en de andere route is via R2 bij FE80::2.

Het volgend voorbeeld laat zien dat de EIGRP-statistieken hetzelfde zijn in de IPv6-routeringstabel en in de IPv4-routeringstabel voor de 2001:DB8:CAFE:A001::/64 en 172.16.3.0/30 netwerken. Dit komt omdat de samengestelde EIGRP-statistiek hetzelfde is voor zowel EIGRP voor IPv6 als EIGRP voor IPv4.

R3# show ipv6 route eigrp
<Output omitted>
 
EX ::/0 [170/3011840] via FE80::2, Serial0/0/1
D  2001:DB8:ACAD::/48 [5/128256] via Null0, directly connected
D  2001:DB8:CAFE:1::/64 [90/2170112] via FE80::1, Serial0/0/0
D  2001:DB8:CAFE:2::/64 [90/3012096] via FE80::2, Serial0/0/1
D  2001:DB8:CAFE:A001::/64 [90/41024000]
   via FE80::2, Serial0/0/1
   via FE80::1, Serial0/0/0
R3#	

Ongelijke kosten Load Balancing

EIGRP voor IPv4 en EIGRP voor IPv6 kunnen ook verkeer verdelen over meerdere routes met verschillende statistieken. Dit type balancering wordt ongelijke kosten load balancing genoemd. Door een waarde in te stellen met behulp van het configuratiecommando van de variantierouter, kan EIGRP meerdere lusvrije routes installeren met ongelijke kosten in een lokale routeringstabel.

Een via EIGRP geleerde route moet aan twee criteria voldoen om in de lokale routeringstabel te worden geïnstalleerd:

 • De route moet lusvrij zijn, ofwel een haalbare opvolger zijn of een gerapporteerde afstand hebben die kleiner is dan de totale afstand.
 • De metriek van de route moet lager zijn dan de metriek van de beste route (de opvolger) vermenigvuldigd met de variantie die op de router is geconfigureerd.

Als de variantie bijvoorbeeld is ingesteld op 1, worden alleen routes met dezelfde metriek als de opvolger geïnstalleerd in de lokale routeringstabel. Als de variantie is ingesteld op 2, wordt elke EIGRP-geleerde route met een metriek die minder dan 2 keer de opvolgende metriek is, geïnstalleerd in de lokale routeringstabel.

Gebruik de opdracht traffic-share balanced om te bepalen hoe het verkeer over routes wordt verdeeld wanneer er meerdere routes zijn voor hetzelfde bestemmingsnetwerk met verschillende kosten. Het verkeer wordt dan naar rato van de kosten verdeeld.

8.2. Problemen met EIGRP oplossen

8.2.1. Onderdelen van het oplossen van problemen EIGRP

8.2.1.1. Basis EIGRP-opdrachten voor probleemoplossing

EIGRP wordt vaak gebruikt in grote bedrijfsnetwerken. Het oplossen van problemen met betrekking tot de uitwisseling van routeringsinformatie is een essentiële vaardigheid voor een netwerkbeheerder. Dit geldt met name voor beheerders die betrokken zijn bij de implementatie en het onderhoud van grote, gerouteerde bedrijfsnetwerken die EIGRP gebruiken als het internal gateway-protocol (IGP). Verschillende opdrachten zijn handig bij het oplossen van problemen met een EIGRP-netwerk.

Het opdracht show ip eigrp neighbors controleert of de router zijn buren herkent. De uitvoer in het volgend voorbeeld geeft twee succesvolle EIGRP-buuraangrenzen aan op R1.

R1# show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)
H  Address     Interface  Hold Uptime  SRTT  RTO Q  Seq
                (sec)     (ms)    Cnt Num
1  172.16.3.2    Se0/0/0  140 03:28:12  96  2340 0  23
0  192.168.10.6   Se0/0/1  14 03:28:27  49  294 0  24
R1#

In het volgend voorbeeld verifieert de opdracht show ip route of de router de route naar een extern netwerk heeft geleerd via EIGRP. De uitvoer laat zien dat R1 via EIGRP heeft geleerd over vier externe netwerken.

R1# show ip route eigrp

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0 
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 05:32:02, Serial0/0/1
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
D    172.16.2.0/24 [90/3524096] via 192.168.10.6, 05:32:02, Serial0/0/1
D   192.168.0.0/22 [90/2170112] via 192.168.10.6, 05:32:02, Serial0/0/1
   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 05:32:02, Serial0/0/1
R1#

Het volgend voorbeeld toont de uitvoer van de opdracht show ip protocols, die verschillende EIGRP-instellingen weergeeft.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Default networks flagged in outgoing updates
 Default networks accepted from incoming updates
 EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  NSF-aware route hold timer is 240
 
  Router-ID: 1.1.1.1
  Topology : 0 (base)
   Active Timer: 3 min
   Distance: internal 90 external 170
   Maximum path: 4
   Maximum hopcount 100
   Maximum metric variance 1
 
 Automatic Summarization: disabled
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
  172.16.0.0
  192.168.10.0
 Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
 Routing Information Sources:
  Gateway    Distance   Last Update
  192.168.10.6     90   05:43:44
  172.16.3.2      90   05:43:44
 Distance: internal 90 external 170
 
R1#

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. De volgende zijn de equivalente opdrachten die worden gebruikt met EIGRP voor IPv6:

 • show ipv6 eigrp neighbors
 • show ipv6 route
 • show ipv6-protocols

8.2.1.2. Componenten

Een systematische aanpak van het oplossen van problemen wordt aanbevolen. Na het configureren van EIGRP is de eerste stap het testen van de connectiviteit met het externe netwerk. Als de ping mislukt, bevestigt u de aangrenzende EIGRP-grenzen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

EIGRP-buren moeten eerst nabijheid met elkaar tot stand brengen voordat ze routes kunnen uitwisselen. Er zijn een aantal veelvoorkomende redenen waarom een ​​EIGRP-nabijheid zou kunnen mislukken, waaronder de volgende:

 • De interface tussen de apparaten is uitgevallen.
 • De twee routers hebben niet-overeenkomende EIGRP-autonome systeemnummers.
 • De juiste interfaces zijn niet ingeschakeld voor het EIGRP-proces.
 • Een interface is als passief geconfigureerd.

Andere redenen die van invloed zijn op aangrenzende buurten zijn onder meer verkeerd geconfigureerde K-waarden, incompatibele hallo en wacht-intervaltijden en verkeerd geconfigureerde EIGRP-authenticatie.

Problemen met buren oplossen

Nadat een naburige nabijheid is vastgesteld, begint EIGRP met het uitwisselen van routeringsinformatie. Als twee routers EIGRP-buren zijn, maar er nog steeds een verbindingsprobleem is, is er mogelijk een routeringsprobleem, zoals weergegeven in het bovenstaand diagram.

Verschillende problemen, waaronder de volgende, kunnen verbindingsproblemen veroorzaken voor EIGRP:

 • Er wordt geen reclame gemaakt voor de juiste netwerken op externe routers.
 • Een onjuist geconfigureerde passieve interface, of een ACL, blokkeert advertenties van externe netwerken.
 • Automatische samenvatting veroorzaakt inconsistente routering in een niet-aangrenzend netwerk.

Als alle vereiste routes in de routeringstabel staan, maar het pad dat het verkeer volgt niet correct is, controleer dan de bandbreedtewaarden van de interface, zoals weergegeven in het bovenstaand diagram.

8.2.2. Problemen met EIGRP-buur oplossen

8.2.2.1. Laag 3-connectiviteit

Een voorwaarde voor het vormen van een burennabijheid tussen twee direct verbonden routers is Layer 3-connectiviteit. Door de uitvoer van de opdracht show ip interface brief te bekijken, kan een netwerkbeheerder controleren of de status en het protocol van verbindingsinterfaces up-to-date zijn. Een ping van de ene router naar een andere direct verbonden router zou de IPv4-connectiviteit tussen de apparaten moeten bevestigen.

Het volgend voorbeeld toont de opdrachtuitvoer van de show ip interface brief voor R1 en het resultaat van een verbindingstest met R2.

R1# show ip interface brief
Interface         Address   OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0     172.16.1.1  YES manual up          up
Serial0/0/0        172.16.3.1  YES manual up          up	
Serial0/0/1        192.168.10.5 YES manual up          up
R1# 
R1# ping 172.16.3.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.2, timeout is 2 seconds:	
!!!!!	
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R1#	

Als de ping niet succesvol is, gebruik dan de opdracht show cdp neighbor om de verbindingen van Layer 1 en 2 met de buur te verifiëren. Als de uitgang de naburige router niet weergeeft, controleer dan Layer 1 en controleer de bekabeling, verbindingen en interfaces.

Als u de buur ziet in de uitvoer van de opdracht show cdp neighbor, dan zijn Laag 1 en 2 geverifieerd en kunnen we aannemen dat het probleem met Laag 3 zit.
Layer 3-problemen zijn onder meer verkeerd geconfigureerde IP-adressen, subnetten, netwerkadressen en meer. Interfaces op aangesloten apparaten moeten zich bijvoorbeeld op een gemeenschappelijk subnet bevinden. Een logbericht waarin staat dat EIGRP-buren zich niet op een gemeenschappelijk subnet bevinden, geeft aan dat er een onjuist IPv4-adres is op een van de twee EIGRP-buurinterfaces.

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. Het equivalente commando dat wordt gebruikt met EIGRP voor IPv6 is show ipv6 interface brief.

8.2.2.2. EIGRP-parameters

Bij het oplossen van problemen met een EIGRP-netwerk, is een van de eerste dingen die u moet controleren, dat alle routers die deelnemen aan het EIGRP-netwerk zijn geconfigureerd met hetzelfde autonome systeemnummer. De router eigrp as-number-opdracht start het EIGRP-proces en wordt gevolgd door een nummer dat het autonome systeemnummer is. De waarde van het argument als-nummer moet hetzelfde zijn in alle routers in het EIGRP-routeringsdomein.

In het volgend voorbeeld verifieert de opdracht show ip protocols dat R1, R2 en R3 allemaal hetzelfde autonome systeemnummer gebruiken.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
<Output omitted>

R2# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 
<Output omitted>

R3# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 
<Output omitted>

Opmerking: Boven aan de uitvoer verwijst “IP Routing is NSF aware” naar Nonstop Forwarding (NSF). Dit is een routeredundantiefunctie die beschikbaar is op modulaire Catalyst-switches zoals Catalyst 4500- en 6500-switches. Het stelt modulaire switches met dubbele toezichtmodules in staat om de geadverteerde routeringsinformatie te behouden en deze informatie te blijven gebruiken totdat de defecte toezichtmodule de normale werking hervat en in staat is om routeringsinformatie uit te wisselen. Raadpleeg voor meer informatie www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_eigrp/configuration/15-mt/eigrp-nsf-awa.html.

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. De volgende zijn de equivalente opdrachten die worden gebruikt met EIGRP voor IPv6:

 • ipv6 router eigrp as-number
 • show ipv6 protocols

8.2.2.3. EIGRP-interfaces

Naast het verifiëren van het autonome systeemnummer, moet worden gecontroleerd of alle interfaces deelnemen aan het EIGRP-netwerk. De opdracht network die is geconfigureerd in het EIGRP-routeringsproces geeft aan welke routerinterface deelneemt aan EIGRP. Deze opdracht wordt toegepast op het klassevolle netwerkadres van de interface of op een subnet wanneer het jokertekenmasker is opgenomen.

In het volgend voorbeeld geeft de opdracht show ip eigrp interfaces weer welke interfaces zijn ingeschakeld voor EIGRP op R1.

R1# show ip eigrp interfaces
EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(1)
        Xmit Queue  PeerQ    Mean Pacing Time  Multicast  Pending
Interface Peers Un/Reliable Un/Reliable SRTT  Un/Reliable  Flow Timer  Routes
Gi0/1   0   0/0     0/0     0   0/0      0      0 
Se0/0/0  1   0/0     0/0     1295  0/23     6459    0 
Se0/0/1  1   0/0     0/0     1044  0/15     5195    0
R1#

Als aangesloten interfaces niet zijn ingeschakeld voor EIGRP, vormen buren geen aangrenzend gebied.

Het volgend voorbeeld verifieert welke netwerken op R1 worden geadverteerd.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
<Output omitted>

Routing for Networks:
  172.16.0.0
  192.168.10.0
 Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
 Routing Information Sources:
  Gateway     Distance   Last Update
  192.168.10.6     90   00:42:31
  172.16.3.2      90   00:42:31
 Distance: internal 90 external 170

R1#	

Merk op dat het gedeelte “Routing for Networks” aangeeft welke netwerken zijn geconfigureerd. Alle interfaces in die netwerken nemen deel aan EIGRP. Als het netwerk niet aanwezig is in deze sectie, gebruik dan show running-config om ervoor te zorgen dat de juiste netwerkopdracht is geconfigureerd.

In het volgend voorbeeld bevestigt de uitvoer van de show running-config | section eigrp 1 opdracht dat alle interfaces met deze adressen, of een subnet van deze adressen, zijn ingeschakeld voor EIGRP.

R1# show running-config | section eigrp 1 router eigrp 1
 network 172.16.0.0
 network 192.168.10.0
 passive-interface GigabitEthernet0/0 eigrp router-id 1.1.1.1
R1#	

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. Hieronder volgen de equivalente opdrachten die worden gebruikt met EIGRP voor IPv6:

 • show ipv6 protocols
 • show ipv6 eigrp interfaces

8.2.3. Problemen met de EIGRP-routeringstabel oplossen

8.2.3.1. Passieve interface

Een reden dat routeringstabellen mogelijk niet de juiste routes weergeven, is te wijten aan het passieve-interface-commando. Als EIGRP op een netwerk draait, stopt het passieve interface-commando zowel uitgaande als inkomende routeringsupdates en worden routers geen buren.

Gebruik de show ip protocols privileged EXEC modusopdracht om te controleren of een interface op een router als passief is geconfigureerd.

Het volgend voorbeeld laat zien dat de GigabitEthernet 0/0-interface van R2 is geconfigureerd als een passieve interface omdat er geen buren op die link zijn.

R2# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
<Output omitted>
 
Routing for Networks:
  172.16.0.0
  192.168.10.8/30
 Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
 Routing Information Sources:
  Gateway    Distance    Last Update
  192.168.10.10    90   00:08:59
  172.16.3.1      90   00:08:59
 Distance: internal 90 external 170
R2#	

Naast het configureren op interfaces die geen buren hebben, kan een interface om veiligheidsredenen passief worden gemaakt. Merk in de onderstaande afbeelding op dat de arcering voor het EIGRP-routeringsdomein anders is dan in eerdere topologieën.

EIGRP voor IPv4-topologie

Het 209.165.200.224/27-netwerk moet nu ook worden opgenomen in de EIGRP-updates van R2. Om veiligheidsredenen wil de netwerkbeheerder echter niet dat R2 een EIGRP-buur vormt met de ISP-router.

Het volgend voorbeeld adverteert netwerk 209.165.200.224/27 en maakt de link naar de ISP passief.

R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# network 209.165.200.0
R2(config-router)# passive-interface serial 0/1/0
R2(config-router)# end

R2#

De passive-interface routerconfiguratieopdracht is geconfigureerd op serieel 0/1/0 om te voorkomen dat de EIGRP-updates van R2 naar de ISP-router worden verzonden.

Het volgend voorbeeld verifieert de EIGRP-buurrelaties op R2.

R2# show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)
H  Address   Interface     Hold Uptime  SRTT  RTO Q  Seq
                  (sec)     (ms)    Cnt Num
1  172.16.3.1   Se0/0/0      175 01:09:18   80 2340 0  16
0  192.168.10.10 Se0/0/1      11 01:09:33  1037 5000 0  17
R2#

De opdracht verifieert dat R2 geen naburige nabijheid met ISP tot stand heeft gebracht.

Voorbeeld 7-36 laat zien dat R1 een EIGRP-route heeft naar het 209.165.200.224/27-netwerk in zijn IPv4-routeringstabel omdat R2 er nu reclame voor maakt. (R3 heeft ook een EIGRP-route naar dat netwerk in zijn IPv4-routeringstabel.)

R1# show ip route | include 209.165.200.224
D    209.165.200.224 [90/3651840] via 192.168.10.6, 00:06:02, Serial0/0/1
R1#

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. De volgende zijn de equivalente opdrachten die worden gebruikt met EIGRP voor IPv6:

 • show ipv6 protocols
 • passieve interface type number

8.2.3.2. Ontbrekend Netwerkstatement

In de onderstaande afbeelding is de GigabitEthernet 0/1-interface van R1 zojuist geconfigureerd met de 10.10.10.1/24 adres en is actief.

R1 en R3 hebben een gevestigde EIGRP-nabijheid en wisselen routeringsinformatie uit. Echter, zoals getoond in voorbeeld 7-37, is een ping-test van de R3-router naar de G0/1-interface van R1 van 10.10.10.1 niet succesvol.

R3# ping 10.10.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:
.....	
Success rate is 0 percent (0/5)
R3#	
Topologie voor het oplossen van problemen met een ontbrekende netverklaring

Het volgend voorbeeld verifieert welke netwerken worden geadverteerd.

R1# show ip protocols | begin Routing for Networks
  Routing for Networks:
  172.16.0.0
  192.168.10.0
 Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/0
 Routing Information Sources:
  Gateway    Distance    Last Update
  192.168.10.6     90   01:34:19
  172.16.3.2      90   01:34:19
 Distance: internal 90 external 170
R1#	

De uitvoer van de opdracht in het bovenstaand voorbeeld bevestigt dat het 10.10.10.0/24-netwerk niet wordt geadverteerd aan EIGRP-buren. Daarom moet netwerk 10.10.10.0 worden geadverteerd.

In het volgend voorbeeld is het EIGRP-proces van R1 geconfigureerd om de advertentie van het stijlvolle 10.0.0.0-netwerk op te nemen.

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0

In het volgend voorbeeld bevestigt de toevoeging van de 10.10.10.0/24-route in de routeringstabel van R3 en de bereikbaarheid wordt geverifieerd en bevestigd met een ping naar de GigabitEthernet 0/1-interface van R1.

R3# show ip route | include 10.10.10.0
D    10.10.10.0 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:04:14, Serial0/0/0
R3#
R3# ping 10.10.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/27/28 ms
R3#

Soortgelijke opdrachten en criteria voor probleemoplossing zijn ook van toepassing op EIGRP voor IPv6. Hieronder volgen de equivalente opdrachten die worden gebruikt met EIGRP voor IPv6:

 • show ipv6 protocols
 • show ipv6 route

Om een ​​ontbrekende netwerkverklaring met IPv6 toe te voegen, gebruikt u de ipv6 eigrp autonomous-system interfaceconfiguratieopdracht.

Opmerking: Een andere vorm van ontbrekende route kan het gevolg zijn van het filteren van inkomende of uitgaande routeringsupdates. ACL’s bieden filtering voor verschillende protocollen en deze ACL’s kunnen de uitwisseling van routeringsprotocolberichten beïnvloeden. Hierdoor kunnen routes ontbreken in de routeringstabel. Gebruik de opdracht show ip protocols om te zien of er ACL’s zijn die worden toegepast op EIGRP. Het toepassen van filters op routeringsupdates valt buiten het bestek van deze cursus.

8.2.3.3. Automatische samenvatting

Een ander probleem dat EIGRP-routeringsproblemen kan veroorzaken, is de automatische samenvatting van EIGRP.

Afbeelding 7-18 toont een netwerktopologie die verschilt van de andere topologieën die in dit hoofdstuk worden gebruikt.

Topologie voor het oplossen van problemen met automatische samenvatting

Er is geen verband tussen R1 en R3. R1’s LAN heeft het netwerkadres 10.10.10.0/24 en het LAN van R3 is 10.20.20.0/24. R1 en R3 hebben hun LAN- en seriële interfaces ingeschakeld voor EIGRP, zoals weergegeven in het volgend voorbeeld.

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# network 172.16.0.0
R1(config-router)# auto-summary

R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# network 10.0.0.0
R3(config-router)# network 192.168.10.0
R3(config-router)# auto-summary

Opmerking: EIGRP voor IPv4 kan worden geconfigureerd om routes automatisch samen te vatten op klassegrenzen. Als er echter niet-aangrenzende netwerken zijn, veroorzaakt automatische samenvatting inconsistente routering.

In het volgend voorbeeld laat de routeringstabel van R2 zien dat R2 geen individuele routes ontvangt voor de subnetten 10.10.10.0/24 en 10.20.20.0/24.

R2# show ip route
 
<Output omitted>
 
   10.0.0.0/8 is subnetted, 1 subnets
D    10.0.0.0 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:02:06, Serial0/0/1
         [90/3014400] via 172.16.3.1, 00:02:06, Serial0/0/0

Zowel R1 als R3 vatten deze subnetten automatisch samen tot de klasse 10.0.0.0/8 grens bij het verzenden van EIGRP-updatepakketten naar R2. Het resultaat is dat R2 twee routes met gelijke kosten naar 10.0.0.0/8 in de routeringstabel heeft, wat kan leiden tot onnauwkeurige routering en pakketverlies. Afhankelijk van of er per pakket, per bestemming of Cisco Express Forwarding load balancing wordt gebruikt, kunnen pakketten al dan niet via de juiste interface worden doorgestuurd.

In het volgend voorbeeld verifieert de opdracht show ip protocols dat automatische samenvatting wordt uitgevoerd op zowel R1 als R3. Merk op dat beide routers het 10.0.0.0/8 netwerk met dezelfde metrirek samenvat.

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
 
Routing Protocol is "eigrp 1"
 
 Automatic Summarization: enabled
  10.0.0.0/8 for Se0/0/0	
   Summarizing 1 component with metric 28160
 
<Output omitted>	

Automatische samenvatting is standaard uitgeschakeld in IOS 12.2 (33) en IOS 15. Om automatische samenvatting in te schakelen, gebruikt u de auto-summary EIGRP routerconfiguratiemodusopdracht.

Vóór IOS 12.2 (33) en IOS 15 was automatisch samenvatten standaard ingeschakeld. Om automatische samenvatting uit te schakelen, voert u de opdracht no auto-summary in de router EIGRP-configuratiemodus in.

De oorzaak van inconsistente routering kan te wijten zijn aan het feit dat de functie voor automatisch samenvatten is ingeschakeld. Om dit probleem te verhelpen, schakelt u de functie op R1 en R3 uit, zoals weergegeven in het volgend voorbeeld.

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# no auto-summary

R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# no auto-summary

Het volgend voorbeeld geeft de routeringstabel weer op R2 nadat automatische samenvatting is uitgeschakeld op R1 en R3.

R2# show ip route
<Output omitted>
 
 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
D    10.10.10.0 [90/3014400] via 172.16.3.1, 00:00:27, Serial0/0/0
D    10.20.20.0 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1

Merk op dat R2 nu de individuele 10.10.10.0/24 en 10.20.20.0/24 subnetten ontvangt van respectievelijk R1 en R3. Nauwkeurige routering en connectiviteit met beide subnetten is hersteld.

Classful-netwerken bestaan niet in IPv6; daarom ondersteunt EIGRP voor IPv6 geen automatische samenvatting. Alle samenvattingen moeten worden uitgevoerd met behulp van handmatige EIGRP-samenvattingsroutes.

8.3 Samenvatting

EIGRP is een van de routeringsprotocollen die vaak worden gebruikt in grote bedrijfsnetwerken. Het wijzigen van EIGRP-functies en het oplossen van problemen is een van de meest essentiële vaardigheden voor een netwerkingenieur die betrokken is bij de implementatie en het onderhoud van grote gerouteerde bedrijfsnetwerken die EIGRP gebruiken.

Samenvatten vermindert het aantal vermeldingen in routeringsupdates en vermindert het aantal vermeldingen in lokale routeringstabellen. Het vermindert ook het bandbreedtegebruik voor routeringsupdates en resulteert in snellere zoekopdrachten in routeringstabellen. EIGRP voor IPv4 automatische samenvatting is standaard uitgeschakeld sinds Cisco IOS versie 15.0(1)M en 12.2(33). Voorafgaand aan deze releases was automatische samenvatting standaard ingeschakeld. Om automatische samenvatting voor EIGRP in te schakelen, gebruikt u de opdracht auto-summary in de routerconfiguratiemodus. Gebruik de opdracht show ip protocols om de status van automatische samenvatting te controleren. Bekijk de routeringstabel om te controleren of de automatische samenvatting werkt.

EIGRP neemt automatisch samenvattingsroutes op naar Null0 om routeringslussen te voorkomen die in de samenvatting zijn opgenomen maar niet in de routeringstabel voorkomen. De Null0-interface is een virtuele IOS-interface die een route naar nergens is, algemeen bekend als ‘de bit-emmer’. Pakketten die overeenkomen met een route met een Null0 exit-interface worden weggegooid.

Een methode voor het verspreiden van een standaardroute binnen het EIGRP-routeringsdomein is het gebruik van de statische opdracht herdistribueren. Deze opdracht vertelt EIGRP om deze statische route op te nemen in zijn EIGRP-updates voor andere routers. De opdracht show ip protocols controleert of statische routes in het EIGRP-routeringsdomein opnieuw worden gedistribueerd.

Gebruik de opdracht ip bandbreedte-percentage eigrp als-aantal procent interfaceconfiguratiemodus om het percentage bandbreedte te configureren dat EIGRP op een interface kan gebruiken.

Om het percentage bandbreedte te configureren dat door EIGRP voor IPv6 op een interface kan worden gebruikt, gebruikt u de opdracht ipv6 bandbreedte-percentage eigrp in de interfaceconfiguratiemodus. Gebruik de no-vorm van deze opdracht om de standaardwaarde te herstellen.

Hallo-intervallen en wachttijden zijn configureerbaar per interface in EIGRP en hoeven niet overeen te komen met andere EIGRP-routers om aangrenzende gebieden tot stand te brengen of te behouden.

Voor IP in EIGRP past Cisco IOS Software standaard taakverdeling toe met maximaal vier paden met gelijke kosten. Met de opdracht maximum-paths router-configuratiemodus kunnen tot 32 routes met gelijke kosten in de routeringstabel worden bewaard.

De opdracht show ip route controleert of de router EIGRP-routes heeft geleerd. De opdracht show ip protocols wordt gebruikt om te controleren of EIGRP de momenteel geconfigureerde waarden weergeeft.