1. Maak een stored function die aangeeft om welk uur en vanuit welke luchthaven de eerstvolgende vlucht vandaag vertrekt.
  TIP: maak gebruik van de functies Now()Time()DayOfWeek() en Concat()

  MSSQL MySQL
  CREATE FUNCTION FirstFlight()
  RETURNS VARCHAR(255)
  BEGIN
    DECLARE @resultaat varchar(255);   
    SELECT TOP 1
      @resultaat = CONCAT((flightdep.DepTime),' ', 
        airport.AirportName) 
    FROM
      flightdep
        INNER JOIN
      flight ON flightdep.FlightID = flight.FlightID
        INNER JOIN
      route ON flight.RouteID = route.RouteID
        INNER JOIN
      airport ON route.[From] = airport.AirportID    
    WHERE
      flightdep.DepDay = DATEPART(WEEKDAY, GETDATE())
        AND flightdep.DepTime > 
          CAST(GETDATE() AS TIME);
  RETURN @resultaat;
  END
  Command(s) completed successfully.
  DELIMITER //
  CREATE FUNCTION FirstFlight()
  RETURNS VARCHAR(255)
  BEGIN
    DECLARE resultaat varchar(255);
    SELECT 
      CONCAT((flightdep.DepTime),' ', 
       airport.AirportName) INTO resultaat
    FROM
      flightdep
        INNER JOIN
      flight ON flightdep.FlightID = flight.FlightID
        INNER JOIN
      route ON flight.RouteID = route.RouteID
        INNER JOIN
      airport ON route.`From` = airport.AirportID    
    WHERE
      flightdep.DepDay = DAYOFWEEK(NOW())
        AND flightdep.DepTime > NOW()
    LIMIT 1;
  RETURN resultaat;
  END //
  (0 row(s) affected)
  SELECT [dbo].[FirstFlight]();
  (1 row(s) affected)
  SELECT FirstFlight();
  (1 row(s) returned)
  (No column name)
  1 09:10:00.0000000 Orly Airport
  FirstFlight()
  1 09:10:00 Orly Airport
 2. Maak een stored function die voor een op te geven luchthavencode (input-parameter) aangeeft om welk uur de eerstvolgende vlucht vandaag vertrekt uit die luchthaven.
  MSSQL MySQL
  CREATE FUNCTION [dbo].[FirstFlightFromAirportCode]
      (
      @airportNr INT
      )
  RETURNS VARCHAR(255)
  BEGIN
      DECLARE @resultaat varchar(255);
      SELECT TOP 1 
          @resultaat = CONCAT
          (
          flightdep.DepTime,' ', airport.AirportName
          )
      FROM
          flightdep
              INNER JOIN
          flight ON flightdep.FlightID = 
                        flight.FlightID
              INNER JOIN
          route ON flight.RouteID = route.RouteID
              INNER JOIN
          airport ON route.[From] = airport.AirportID
      WHERE
          airport.AirportID = @airportNr
              AND flightdep.DepDay = 
          DATEPART(WEEKDAY, GETDATE())
              AND flightdep.DepTime > 
          CAST(GETDATE() AS TIME);
  RETURN @resultaat;
  END
  Command(s) completed successfully.
  DELIMITER //
  CREATE FUNCTION FirstFlightFromAirportCode
    (
    airportNr INT
    )
  RETURNS VARCHAR(255)
  BEGIN
    DECLARE resultaat varchar(255);
    SELECT 
      CONCAT(flightdep.DepTime,' ', 
        airport.AirportName) INTO resultaat
    FROM
      flightdep
        INNER JOIN
      flight ON flightdep.FlightID = 
             flight.FlightID
        INNER JOIN
      route ON flight.RouteID = route.RouteID
        INNER JOIN
      airport ON route.`From` = airport.AirportID
    WHERE
      airport.AirportID = airportNr
        AND flightdep.DepDay = DAYOFWEEK(NOW())
        AND flightdep.DepTime > NOW()
    LIMIT 1;
  RETURN resultaat;
  END //
  (0 row(s) affected)
  SELECT [dbo].[FirstFlightFromAirportCode](126);
  (1 row(s) returned)
  SELECT FirstFlightFromAirportCode(126);
  (1 row(s) returned)
  (No column name)
  1 21:30:00.0000000 Chhatrapati Shivaji International Airport
  FirstFlightFromAirportCode(126)
  1 21:30:00 Chhatrapati Shivaji International Airport
 3. Maak een stored function die voor een bepaald vlucht-iddatum en klasse (inputparameters) uit tabel stats de prijs (CurrPrice) aangeeft.
  MSSQL MySQL
  CREATE FUNCTION PriceFlight
      (
      @flightnr INT, @datum DATE, @klasse INT
      )
  RETURNS INT
  BEGIN
      DECLARE @resultaat INT;
      SELECT TOP 1
          @resultaat = CurrPrice 
      FROM
          [stats]
      WHERE [stats].FlightID = @flightnr
          AND [stats].FlightDate = @datum
          AND stats.ClassID = @klasse
  RETURN @resultaat;
  END
  Command(s) completed successfully.
  DELIMITER //
  CREATE FUNCTION PriceFlight
    (
    flightnr INT, datum DATE, klasse INT
    )
  RETURNS INT
  BEGIN
    DECLARE resultaat INT;
    SELECT 
      CurrPrice INTO resultaat
    FROM
      stats
    WHERE stats.FlightID = flightnr
      AND stats.FlightDate = DATE(datum)
      AND stats.ClassID = klasse
    LIMIT 1;
  RETURN resultaat;
  END //
  (0 row(s) affected)
  SELECT [dbo].[PriceFlight](652, '2009/1/20', 2);
  (1 row(s) returned)
  SELECT PriceFlight(652, '2009/1/20', 2); -- 200
  (1 row(s) returned)
  (No column name)
  1 200
  PriceFlight(652, ‘2009/1/20’, 2)
  1 200
  SELECT [dbo].[PriceFlight](652, '2009/1/20', 3);
  (1 row(s) returned)
  SELECT PriceFlight(652, '2009/1/20', 3); -- 50
  (1 row(s) returned)
  (No column name)
  1 50
  PriceFlight(652, ‘2009/1/20’, 3)
  1 50