Database Terminologie

Column

Column In één kolom (data-element) staan gegevens van dezelfde soort, bijvoorbeeld de kolom postcode.

Compound Key

Een compound key (samengestelde sleutel) is een key die uit meerdere kolommen bestaat, omdat één kolom niet uniek genoeg is.

Voorbeeld van een compound key: postcode & huisnummer samen identificeren een adres.

Database

Database Een database is een verzameling tabellen, met onderling gerelateerde gegevens.

Foreign Key

Foreign Key Een foreign key (vreemde sleutel) is de verbindende schakel tussen twee tabellen.

Met een waarde uit een rij van de ene tabel kun je in een andere tabel de juiste rij met gerelateerde gegevens opzoeken.

De ene tabel geeft als het ware de sleutel voor de andere, ‘vreemde’ tabel.

High Frequency Functie

Een high frequency functie is een functie die zeer vaak gebruikt wordt, honderden of zelfs duizenden keren per dag.

Index

Index Een index in een database lijkt op een index achter in een boek.

Met een zoekwoord kun je de juiste bladzijde nummers vinden van rijen, binnen een tabel.

Join

Bij een join combineert u kolommen uit verschillende tabellen tot één geheel.

U maakt bijvoorbeeld een overzicht van lezers, met de naam van de kranten waar ze op geabbonneerd zijn.

Key

Key Een key (sleutel) bestaat uit één of meerdere kolommen.

Wanneer je de juiste key waarde weet kun je de juiste rij vinden met de gewenste informatie. De key is als een sleutel waarmee je toegang krijgt tot de juiste rij.

Een key is uniek. Een key waarde mag niet dubbel voorkomen in een tabel. Met een key vind je dus hooguit één rij.

Many to Many relatie

Een many to many relatie komt veel voor. Onduidelijke Many to Many Een krant heeft bijvoorbeeld vele lezers en een lezer leest vele kranten.

Pas op Een many-to-many relatie is onduidelijk. Many-to-many relaties zijn vaak een teken dat nog nadere analyse vereist is.

Meestal kan de relatie een stuk duidelijker, door er een koppel tabel tussen te zetten, aan de ‘boven’ of aan de ‘onder’ kant.

Many to Many met link aan bovenkant Voor een huis aan huis blad zal het verspreidingsgebied, de regio, de link zijn naar de lezer, aan de bovenkant. Many to Many met link aan onderkant

Voor een betaalde krant is de link het abonnement, aan de onderkant.

Many to One relatie

Many to One Een Many to One relatie is hetzelfde als one-to-many, maar dan van een ander gezichtspunt.

  • Vele lezers wonen in één gebied.
  • Vele abonnementen kunnen van één en dezelfde lezer zijn.
  • Vele abonnementen zijn op één en dezelfde krant.

One to Many relatie

One to Many De meeste relaties tussen tabellen zijn one-to-many.

Voorbeeld:

  • In één gebied kunnen vele lezers wonen.
  • Één lezer kan vele abonnementen hebben.
  • Één krant kan vele abonnementen hebben.

One to One relatie

One to One Een één op één relatie is uitzonderlijk in databases.

Het kàn voorkomen, maar vaak is het een teken dat het database-ontwerp nog voor verbetering vatbaar is.

RDBMS

Een Relational DataBase Management Systeem is software die

Redundantie

Dubbel opslaan van gegevens, ‘overbodige’ copieën om het systeem sneller te maken.

Welke gegevens u dubbel op kunt slaan komt aan bod in het hoofdstuk Denormaliseren.

Referential Integrity

Referentiële Integriteit zorgt ervoor dat een foreign key waarde altijd naar een bestaande row verwijst. Een gebroken foreign key

Een “dode” verwijzing zoals in het plaatje kan dan niet meer voorkomen.

Er zijn een paar mogelijke maatregelen die referentiële integriteit afdwingen.

  • Bij het maken of wijzigen van een rij controleert het systeem of de foreign keys wel geldige waarden hebben.

Daarnaast moet de database-ontwerper een keuze maken voor een delete:

  • Je mag een rij in de one tabel pas weggooien als er geen gerelateerde many rows meer zijn.
  • Bij het verwijderen van een row in de one tabel gooit het RDBMS automatisch alle gerelateerde gegevens in de many tabel weg. Dit heet een cascaded delete.
  • Bij het verwijderen van de laatste ‘many’ gooit het RDBMS automatisch de gerelateerde ‘one’ row weg.

Row

Row Een rij (= tuple, entry) zijn gegevens die bij elkaar horen, bijvoorbeeld de gegevens van één abonnement.

In één rij kunnen géén lijstjes staan.

 

Tabel

Website Bedrijf
www.sum-it.nl SUMit
www.johanvandenboom.nl Johan van den Boom
www.lankelma.nl Lankelma

Een tabel is een matrix met gegevens. Een tabel in een database lijkt op een eenvoudige spreadsheet.

Bovenstaand voorbeeldje heeft 3 rijen (rows) en 2 kolommen (columns).

Op zoek naar andere database termen?

Zoek op de volgende websites: