Signed Binary

Talstelsels Negatieve Getallen Unsigned Binary Signed Binary One Complement Two Complement Excess-K

Bij een signed binary gebruikt men een bit om het getal een negatief getal te laten voorstellen. Maar je kan hier dus geen optelsom maken waarbij je een negatieve getalvoorstelling kan krijgen..

 

Voorbeeld:

 010001012 =  69
+101011102 = 174
---------
 111100112 = 243