Negatieve Getallen

De CPU van de computer kan in principe geen getallen van elkaar aftrekken. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er een aantal negatieve voorstellingen van een getal mogelijk waardoor je dus een optelsom maakt van een te veronderstellen negatief getal. Zo kan dus een resultaat bekomen dat in principe een negatieve som betekend.

Voorbeeld:

5 - 7 = -2 is hetzelfde als 5 + (-7) = -2

In de onderliggende pagina's worden de verschillende algoritmes uitgelegd.

We gaan nu bekijken hoe een computer negatieve, binaire getallen weergeeft. Om eenvoudig te beginnen, gaan we er vanuit dat we slechts bits tot onze beschikking hebben. Er zijn dan verschillende rijtjes bits mogelijk, namelijk . Het rijtje geeft de getallen weer. De negatieve getallen staan dus in omgekeerde volgorde. Merk op dat een niet-negatief getal begint met een en dat een negatief getal begint met een , zie onderstaande getallenlijn. Het meest linkse bit wordt daarom het tekenbit genoemd.Bij een negatief getal van bits rekenen we als normaal, maar vermenigvuldigen we de tekenbit niet met , maar met . Dus bijvoorbeeld: . We noemen dit de 2-complement notatie. Dit is een handige notatie, want als we bij een 0_hbtn.gif"); MSFPnav6h=MSFPpreload("_derived/two_complement.htm_cmp_zero010_hbtn_a.gif"); } // -->Two complement

De CPU van de computer kan in principe geen getallen van elkaar aftrekken. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er een aantal negatieve voorstellingen van een getal mogelijk waardoor je dus een optelsom maakt van een te veronderstellen negatie