Logische Poorten

Logische poorten zijn schakelingen die werken volgens de Booleaanse logica. De meest kenmerkende eigenschappen van logische schakelingen zijn:

Logische poorten zijn voornamelijk opgebouwd uit elektronische componenten zoals transistoren, weerstanden en dioden, maar ze kunnen ook bestaan uit elektromagnetische relais, fluidics, optische of mechanische elementen. Logische schakelingen kunnen worden gestuurd met het invoeren van elektrische spanningen, in de meeste digitale elektronica gebruikt men van origine 5 volt-logica (TTL) , welke een spanning groter dan ongeveer 4 volt gebruikt voor een logische hoog (een '1'), en een spanning lager dan 0,5 volt gebruikt voor een logisch laag signaal (een '0') . Maar in veel modernere logica gebruikt men uit oogpunt van energiezuinigheid logica die gebruikmaakt van 3,3 volt, en in zeer sterk geïntegreerde logica zoals cpu's gebruikt men zelfs nog lagere spanningen zoals 1,8 volt.

 

AND-poort (ook wel EN-poort genoemd) geeft slechts een 1 als uitvoer als alle invoer een 1 is

 

NAND-poort (staat voor NotAND, ook wel NEN-poort genoemd) geeft een 1 als er minimaal een invoer 0 is

 

OR-poort (ook wel OF-poort genoemd) geeft een 1 als minimaal één van de ingangen ook een 1 is

 

NOR-poort (staat voor NotOR, ook wel NOF-poort genoemd) NOR is 1 als geen van beide poorten 1 is
 

AND-poort (ook wel EN-poort genoemd) geeft slechts een 1 als uitvoer als alle invoer een 1 is

 

NAND-poort (staat voor NotAND, oo